vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong chuyện lặng lẽ sapa của nguyễn thành long nhân vật anh thanh niên gọi ra cho em suy nghĩ gì về lối sống cống hiến Mọi người ơi giúp em với e cần gấp ạ Cảm ơn ạ

Rate this post

Anh thanh niên là nhân vật chính của câu chuyện “Lặng lẽ Sapa” nhưng không được hiện ra ngay đầu tác phẩm mà được nhắc đến giữa ba người ông họa sĩ, cô gái trẻ và bác lái xe, anh được nhìn ở nhiều phương diện khác nhau. Tác giả giới thiệu anh là một thanh niên” hai bảy tuổi tầm vóc nhỏ bé, khuôn mặt rạng rỡ”. Anh là nhân vật chính của tác phẩm nhưng không có tên mà chỉ được tác giả viết đến là “anh thanh niên”.

Nhân vật anh thanh niên là hiện thân của con người mang đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người mới trong của cuộc sống mới. Ở tấm lòng yêu đời, hành động đẹp, yêu nghề ở tinh thần trách nhiệm với công việc, lối sống đẹp. Trước hết về hoàn cảnh sống và làm việc của anh. Theo lời của bác lái xe anh là người ” cô độc nhất thế gian” bởiđã mấy năm anh “sống một mình trên đỉnh núi Yên sơn cao 2600m, bốn bề chỉ có cây cỏ và mây núi lặng lẽo, công việc của a là đo gió, đo mưa, đo nắng, đo chấn động mặt đất…. rồi ghi chép lại và báo về trung tâm, dựa vào việc báo trước thời tiết hàng ngày. Đây là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ chính xác cao và có tinh thần trách nhiệm cao” nửa đêm đúng giờ thì dù mưa tuyết giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy làm việc đã quy định: ” Bốn giờ, 11 giờ, 7 giờ tối lại 1 giờ sáng” công việc đòi hỏi tính chính xác theo đúng thời gian lại rất gian khổ, anh phải đối trọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt ” ,”sách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài chỉ trực đợi mình ra là ào ào xông tới”. Ở đây ta có thể nhận thấy gian khổ nhất của anh phải vượt qua là sự cô đơn vắng vẻ, “quanh năm suốt tháng” trên đỉnh núi cao không một bóng người qua lại, đây là một hoàn cảnh đặc biệt đối với một con người đặc biết như anh.

Tuy sống trong hoàn cảnh như vậy như anh thanh niên là một người có suy nghĩ đẹp, hoàn cảnh hiu quạnh không người qau lại nhưng không vì thế mà anh thấy chán nản, anh rất yêu cuộc sống. Khi nói về hạnh phúc anh có cho mình một quan điểm đúng đắn về nó, anh nói: “Khi ta làm việc ta với công việc là đôi, sao lại gọi là một mình được, huống chi công việc của cháu gắn liền với bao anh em đồng đội dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thể đấy nhưng cất nó đi thì cháu buồn chết mất”. Với anh công việc là nguồn sống, là niềm vui chứ không có chút vất vả hay khó khăn nào cả. Tiếp đến anh đưa ra quan niệm về hạnh phúc đối với bản thân của mình: “Hạnh phúc của anh là khi phát hiện được một đám mây khô giúp không quân ta bắn rơi máy bay Mĩ trên cầu Hàm Rồng”. Hạnh phúc đối với anh là được cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời, đơn giản chỉ vậy chứ không phải hạnh phức về tình yêu đôi lứa,… Anh lại nói: “ Từ hôm đó cháu sống hạnh phúc hơn”.

Read More:   [10/2023] 'rạo Rực' Là Gì?. Nghĩa Của Từ 'rạo Rực'

Ngoài ra tác giả Nguyễn Thành Long xây dựng anh thanh niên là một người có lối sống đẹp, mặc cho hoàn cảnh phải sống trên đỉnh núi cao một mình nhưng anh thanh niên thể hiện mình là một con người có lối sống ngăn nắp, quy củ rõ ràng. Anh luôn chủ động trong việc tổ chức sắp xếp công việc của mình cũng như sắp xếp nơi ăn ở của bản thân một cách ngăn nắp, gọn gang. Ngoài những lúc phải làm việc anh còn bớt chút thời gian rảnh ra để “đọc sách” mở mang vốn tri thức của bản thân, “trồng hoa” cho cuộc sống tươi đẹp, sắc màu. “nuôi gà” làm bạn. Anh là người sống hết sức tình cảm luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, rất chân thành và vô cùng cởi mở, nhiệt tình . Anh luôn khao khát được nói chuyện, tâm sự về công việc của mình với mọi người, là người biết quý trọng tình cảm của người khác đặc biệt là cô gái trẻ và bác họa sĩ già.

Xem thêm: Hãy phân tích những đặc sắc trong nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các biện pháp tu tù ở đoạn thơ sau trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh

Tác giả miêu tả anh cũng là một người giàu tình cảm, anh luôn gửi quà cho vợ bác lái xe khi có dịp gặp bác, anh xúc động khi có khách đến thăm nơi anh ở và làm việc vì thường rất ít người lên đến đây để làm việc chỉ có một số ít khách du lịch, nên nơi anh sống và làm việc hết sức vắng vẻ, cộng thêm cái lạnh khiến anh rất vui khi thấy có người lên thăm và anh trân trọng nhũng phút giây được nói chuyện, tâm sự với khách. Tác giả ngầm thể hiện sự hiếu khách của con người vùng cao nói chung và nhân vật anh thanh niên nói riêng, qua đó thể hiện vẻ đẹp con người thắm thiết, mặn nồng, hiếu khách. Anh thanh niên cào được tác giả khắc họa là một nguồi rất mực khiêm tốn và thật thà khi nói về công việc ngày đêm của mình anh chỉ nói đó là việc nhỏ không phải việc lớn và khi ông họa sĩ xin được vẽ một bức trân dung về anh thì anh lại từ chối và giới thiệu cho ông một người khác xứng đáng để vẽ hơn.

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của tác giả Nguyễn Thành Long là bức tranh về những con người mới, cuộc sống mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bác khi cách mạng thành công. Mà điển hình là nhân vật anh thanh niên với lối sống đẹp, suy nghĩ dệp, hành động đẹp, tâm hồn đẹp đại diện cho tầng lớp trẻ đang ngày đếm cống hiến cho Tổ quốc giàu đẹp.

1.Lúc 6h15′ một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h.Đến B nghỉ 1h30′ rồi quay lại A với vận tốc 40km/h và về đến A lúc 14h30′.Tính quãng đường AB? 2.1 xe máy định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Nhưng sau khi đi được 1 nửa đoạn đường thì dừng lại 15′.Vì vậy để đến B đúng dự định thì xe máy phải tăng vận tốc thành 50km/h.Tính quãng đường AB? 3.1 xe con định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Nhưng sau khi đi được 1h15′ thì tăng vận tốc thêm 10km/h nên đã đến sớm hơn dự định 25′.Tính quãng đường AB?

Read More:   [10/2023] Tìm Hiểu Cấu Tạo Và Chức Năng Các Bộ Phận Của đèn ống Huỳnh Quang, Chấn Lưu, Tắc Te ?

I. LISTENING Part 1. Listen to the news report and write T or F. 1 A typhoon hit Nghe An Province eartly this morning. …….. 2. Dozens of people were seriously injured in the storm. ……. 3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a costal town in Nghe An. ……… Part 2. Listen choose the best answer A, B or C. 1. A powerful storm with serve………..and heavy rain. A. storm B. winds C. thunderstorm 2. Dozes of people were injured in the……….last night A. flood B. drought C. storm 3. Hundreds of other people became……. A. homeles B. homes C. home town 4. A cording to the weather bureau,……..will continue over the next few days. A. strong winds B. heavy rain C. big flood II. Find the word wich has different sound in the part underlined. 1. A. twi̲ce B. fli̲ght C. pi̲ece D. mi̲nd 2. A. laughe̲d̲ B. learne̲d̲ C. playe̲d̲ D. arrive̲d̲ III. Find the word with a different stress pattern from the others in each line. 1. A. profession B. pollution C. picture D. eruption 2. A. economic B. volcanic C. artistic D. historical IV. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentences. 1. Our city is suffering_________different kinds of pollution: water, air and noise. A. to B. with C. from D. on 2. Several tropical storms______our country recently. A. struck B. have struck C. are striking D. strike 3. The victims on the roofs of the houses______with food and water by the rescue team. A. provided B. will be provide C. were provided D. had provided 4. If we______soon, the pollution will get much worse. A. don’t act B. didn’t act C. will not act D. hadn’t acted 5. I learnt from the news on TV that the earthquake_______hundreds of houses. A. destroys B. were destroyed C. had destroyed D. are destroying 6. Look at your weekly schedule. Your presentation on visual pollution______at 9.45. Don’t be late please. A. is starting B. starts C. had started D. has started 7. – Hi, Jane! How nice to meet you here in Manhattan! -“______.” A. so am I B. Me, too C. Thank you D. the same to you 8. Eating too much sugar can______to health problems. A. cause B. lead C. make D. do V. Give the correct tense/ form of the verbs in the brackets. 1. You (not lose) ______ weight if you eat too much junk food. 2. New Zealand (divide)______into the North Island and the South Island. VI. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. 1. the water______is a seriously problem of all countrie in the word. (pollute) 2. Most people had left before the volcano______ (erupt) VII. Read and complete the following passage, using the words in the box. (destructive, problems, their, to, erupts) When a volcano (1)______, hit gases and melted rock from deep within Earth find (2)______way up to the surface. This material may to follow slowly out of a crack in the ground, or it may explode suddenly into the air. Volcanic eruptions may be very (3)______. But they can also create new landforms. Of the nearly 1,900 volcanoes active today, or known to have been active in historical times, about ninety per cent be tound in the areas of South America, North America, Asia, and Oceania that are close (4)______the Pacific Ocean. VIII. Read the passage and answer the questions. There are three main kinds of pollution-air pollution, water pollution, and noise pollution. Air, wich is the most important element of our environment for our survival, can be polluted in many ways. China, the USA, Russia, India, Mexico, and Japan are the world leaders in air pollution emissions. Water is also polluted by the discharge of commercial and industrial waste intro surface water. Sewage in drinking water is another cause of water pollution as it contains germs and viruses. The noise of vehicles, mills, and factories can be really unbearablem This kind of constant sound also causes headaches, tension, mental stress, and migraines. People living next to a building site where there is too much noise can become sick, as they cannot sleep or relax. This is called noise pollution. 1. How many main kinds of pollution are there? _________________ 2. Which is the most important element of our environment for our survial? _________________ 3. Are China, the USA, and Japan the world leaders in air pollution emissions? _________________ 4. Why people living next to a building site where there is too much noise can become sick? _________________ IX. Rewrite the following sentences without changing their original meanings. 1. I’m not you, but I think you should recycle these plastic carrier bags. -> If I were_________________ 2. If he doesn’t work hard, he will not pass his exam. -> Unless_________________ 3. The pilots suddenly went on strike, so all filghts had to be cancelled. -> Because_________________ 4. Someone has stolen by bicycle. -> My bicycle_________________

Read More:   [10/2023] 'rarity' Là Gì?. Nghĩa Của Từ 'rarity'

giúp mình với các bạn ơi,mình hứa vote 5* nhaaa có 1 số khối lập phương, người ta dùng các khối lập phương này xếp tháp,tầng dưới cùng có n khối,tầng kế tiếp có n-1 khối,cứ thế mỗi tầng trên có số khối lập phương ít hơn tầng dưới 1 khối, tầng trên cùn có 1 khối nhập n(0<n<30) là số tầng tháp, k(0<k<=300) từ bàn phím a)số lượng khối lập phương đã dùng để xếp được tháp cao n tầng b)số tầng tháp nhiều nhất có thể xếp được với k khối lập phương

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong chuyện lặng lẽ sapa của nguyễn thành long nhân vật anh thanh niên gọi ra cho em suy nghĩ gì về lối sống cống hiến Mọi người ơi giúp em với e cần gấp ạ Cảm ơn ạ❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong chuyện lặng lẽ sapa của nguyễn thành long nhân vật anh thanh niên gọi ra cho em suy nghĩ gì về lối sống cống hiến Mọi người ơi giúp em với e cần gấp ạ Cảm ơn ạ” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button