Phân Biệt Phép Lai Phân Tích Và Phương Pháp Phân Tích C

Rate this post

0

0

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

769

357

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Câu 1:

– Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thể hệ con cháu.

– Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

– Ý nghĩa của di truyền học: Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền học có vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.

Câu 2: (hình ảnh)

Câu 3: Khái niệm một số thuật ngữ của Di truyền học

– Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ: cây đậu có các tính trạng: thân cao, hoa đỏ,…

– Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. VÍ dụ: hoa đỏ và hoa trắng, thân cao và thân thấp…

– Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa.

Read More:   [10/2023] Cách Hạ WIN 11 Xuống WIN 10 Nhanh Và đơn Giản Nhất

– Giống (hay dòng) thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước.

Câu 5:

– Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

– Nguyên nhân:

+ Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp gen.

+ Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong thụ tinh dẫn đến sự tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp gen.

– Ý nghĩa: tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

Câu 6: (hình ảnh)

Câu 7:

– Cấu trúc của NST: Ở kì giữa, NST gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gần với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành 2 cánh. Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ trong thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai.

– Chức năng của NST: NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Read More:   [10/2023] Trương Triết Hạn - Nhân Tố Lắm Phốt át Cả Ngô Diệc Phàm: Quấy Rối Tình Dục Cúc Tịnh Y, Giả Danh Tri Thức, Nói Dối Và Cái Kết đắng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Sự kiện

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “Phân Biệt Phép Lai Phân Tích Và Phương Pháp Phân Tích C❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Phân Biệt Phép Lai Phân Tích Và Phương Pháp Phân Tích C” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button