một bạn dùng thước đo đô dài có ĐCNN là 1cm để đo chiều dài một cái bàn học trong các kết quả sau đây cách ghi nào đúng A.1,5 m B.150m C.15 dm D.150,0cm

Rate this post

Khai báo nào sau đây đúng? Khai báo đúng là Var x,y: Integer, cấu trúc khai báo biến có dạng: Var Câu hỏi: Khai báo nào sau đây đúng? A. Var x,y: Integer; B. Var x,y=Integer; C. Var x,y Of Integer; D. Var x,y:= Integer; Đáp án đúng A. Khai báo đúng là Var x,y:…

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “một bạn dùng thước đo đô dài có ĐCNN là 1cm để đo chiều dài một cái bàn học trong các kết quả sau đây cách ghi nào đúng A.1,5 m B.150m C.15 dm D.150,0cm❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “một bạn dùng thước đo đô dài có ĐCNN là 1cm để đo chiều dài một cái bàn học trong các kết quả sau đây cách ghi nào đúng A.1,5 m B.150m C.15 dm D.150,0cm” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] MoMo Chính Thức được Cấp Giấy Phép Ví điện Tử
Back to top button