Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?

Rate this post

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ bị rách bằng những cách thức nào?Thời hạn giải quyết và trả kết quả đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ bị rách là bao nhiêu ngày?

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 3 Điều 33 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về Thủ tục cấp lại giấy phép như sau:

Thủ tục cấp lại giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát, mất.

3. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 08 Phụ lục IV của Nghị định này;

b) Trường hợp giấy phép bị rách, nát: Bản gốc giấy phép bị rách, nát.

Theo quy định trên, nếu giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức, cá nhân bị rách thì được đề nghị cấp lại giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 08 Phụ lục IV Ban hành kèm theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ (Hình từ Internet)

Tải mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ tại đây: Tải về.

– Trường hợp giấy phép bị rách: Bản gốc giấy phép bị rách.

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ bị rách bằng những cách thức nào?

Read More:   [10/2023] Cách Nấu Bún Măng Gà Thơm Ngon, Không Bị đắng Cho Bữa ăn đầy Dinh Dưỡng

Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về Thủ tục cấp lại giấy phép như sau:

Thủ tục cấp lại giấy phép

2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định này.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 29 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

1. Cách thức thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) theo một trong các cách thức sau:

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN);

– Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo một trong các cách thức sau:

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

– Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, tổ chức có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ bị rách nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép đến cơ quan có thẩm quyền theo những cách thức được quy định cụ thể trên.

Thời hạn giải quyết và trả kết quả đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ bị rách là bao nhiêu ngày?

Read More:   [10/2023] CÓ THỂ NÓI VỚI SỰ TỰ TIN RẰNG Tiếng Anh Là Gì

Căn cứ theo khoản 5 Điều 33 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về Thủ tục cấp lại giấy phép như sau:

Thủ tục cấp lại giấy phép

5. Thời hạn giải quyết và trả kết quả

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI của Nghị định này;

c) Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí;

d) Trường hợp không đồng ý cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Chậm nhất trong thời hạn quy định tại điểm c khoản này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI Ban hành kèm theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Read More:   [10/2023] Cách Sử Dụng Usb Bluetooth Cho Pc Windows 10 Cực Kỳ đơn Giản

Tải mẫu Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ tại đây: Tải về.

Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

Trường hợp không đồng ý cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Mai Hoàng Trúc Linh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Khi thiết kế nhà ở chung cư nên lựa chọn hướng nhà là hướng nào? Khu đất xây dựng nhà ở chung cư phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?Cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì lập nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử? Lập nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những hoạt động nào?Trang Thông tin điện tử thành phần của BHXH cấp tỉnh bắt buộc phải có mục dịch vụ công trực tuyến hay không?Ngồi về một bên điều khiển xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng?Văn phòng công chứng không thực hiện yêu cầu chứng thực hợp đồng của khách hàng theo đúng thời hạn quy định thì xử lý như thế nào?

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ của tổ chức bị rách có được cấp lại không?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button