Câu 1. (2đ) a. Mol là gi? b. Khối lượng mol của 1 chất là gì? C. Thể tích mol của chất khí là gì ? 1 mol chất khí ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít? Câu 2.(2đ) Hợp chất A có thành phần phần trăm về

Rate this post

Lời giải:

Câu `1`:

a) `text[Mol là lượng chất có chứa N (6.10²³) nguyên tử hoặc phân tử chất đó}`

b) `text{Khối lượng mol của 1 chất là khối lượng của khối lượng của 6.10²³ nguyên tử}`

`text{hoặc phân tử chất đó , tính bằng gam . Có số trị bằng NTK hoặc PTK chất đó}`

c) `text{Thể tích mol chất khí là thể tích chiểm bởi 6.10²³ phân tử chất đó. 1 mol chất}`

`text{khí ở đktc (điều kiện tiêu chuẩn) có thể tích là 22,4 lít}`

Câu ‘2’:

$m_{Cu}$ `=“(40.160)/100“=“64` `(g)`

`⇒`$n_{Cu}$ `=` `64/64` `=` `1` `(mol)`

$m_{S}$ `=“(20.160)/100“=“32` `(g)`

`⇒`$n_{S}$ `=` `32/32` `=` `1` `(mol)`

$m_{O}$ `=“(40.160)/100“=“64` `(g)`

`⇒`$n_{O}$ `=` `64/16` `=` `4` `(mol)`

`text{Vậy công thức hóa học là :}` `CuS`$O_{4}$

Câu `3`:

`a`) Phương trình hóa học : `Mg` `+` `2H`$Cl_{2}$ `→` `Mg`$Cl_{2}$ `+` $H_{2}$

$n_{Mg}$ `=` `4,8/24` `=` `0,2` `(mol)`

`b`) Theo phương trình hóa học ta có: $n_{Mg}$ `=` $n_{ MgCl_{2}}$ `=` `0,2` `(mol)`

$n_{Mg}$ `=` $n_{H_{2}}$ `=` `0,2` `(mol)`

$m_{ MgCl_{2}}$ `=` `text{M . n = 95 . 0,2 = 19 (mol)}`

`c`) Thể tích khí hidro ở đktc là :

$V_{H_{2}}$ `(đktc)` `text{= 22,4 . n = 22,4 . 0,2 = 4,48 (lít)}`

Câu 1 :

a,Mol lượng chất có chứa N(6.10^23) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

b,Là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tủ chất đó , tính bằng gam , có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.

c, -Là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

-1 mol chất khí ở đktc có V = 22,4 l .

Câu 2 :

Số lượng nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :

Read More:   [10/2023] Vì Sao Ngày Càng Nhiều Người Trẻ Bị đục Thuỷ Tinh Thể?

mCU = 40.160/100 = 64g

mS = 20.160/100 = 32g

mO = 40.160/100 = 64g

nCU = m/M = 64/64 = 1 mol

nS = m/M = 32/32 = 1 mol

nO = m/M =64/16 = 4 mol

=> CTHH = CUSO4.

Câu :

a) Phương trình hóa học : 2H → MgCl2 H2

nMg = 0,2

) Theo phương trình hóa học ta có: nMg nMgCl2 0,2

nMg = 0,2

mMgCl2

) Thể tích khí hidro ở đktc là :

VH2

Tình huống 1:cứ vào cuối mùa trái cây thường cao hơn giữa mùa Với tư cách là người tiêu dùng em sẽ vận dụng mối quan hệ cung cầu như thế nào sao cho có lợi nhất? Vì sao? Tình huống 2: có nhiều nắm trái cây (vải nhãn Chôm chôm) của cả nước được mùa nhưng người trồng lại k vui Với tư cách là người sản xuất kinh doanh em sẽ vận dụng quan hệ cung cầu như thế nào sao cho có lợi nhất ví dụ minh hoạ

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “Câu 1. (2đ) a. Mol là gi? b. Khối lượng mol của 1 chất là gì? C. Thể tích mol của chất khí là gì ? 1 mol chất khí ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít? Câu 2.(2đ) Hợp chất A có thành phần phần trăm về❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Câu 1. (2đ) a. Mol là gi? b. Khối lượng mol của 1 chất là gì? C. Thể tích mol của chất khí là gì ? 1 mol chất khí ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít? Câu 2.(2đ) Hợp chất A có thành phần phần trăm về” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Cách Làm Thịt đỏ ăn Bánh Mì Giòn Ngon, Hấp Dẫn Như Ngoài Tiệm
Back to top button