4. Ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lấy ví dụ trong từng trường hợp. 5. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất chất rắn, chất lỏng và giải thích ý nghĩa, đơn vị từng đại lư

Rate this post

4,Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt vật khác.

Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật khác.

Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt hoặc bị lăn khi vật chịu tác dụng của vật khác.

5,

*Công thức tính áp xuất : p=F/S

+trong đó:

-p là áp xuất (N/m²)(Pa)

-F là lực tác dụng (N)

-S là diện tích tiếp xúc(m²)

6, *công thức tính lực đẩy ác si mét: Fa=d.V

+trong đó:

-Fa là lực đẩy ác si mét(N)

-d là trong lượng riêng chất lỏng(N/m³)

-V là thể tích phần chìm của vật trong chất lỏng(m³)

Nhúng một vật vào chất lỏng thì vật:

– Nổi lên khi: Fa > P

– Lơ lửng khi: Fa = P

– Chìm xuống: Fa < P

P : Trọng lượng của vật.

Fa : Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

CHO MK CTLHN NHA

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

chất rắn

Công thức tính áp suất: p=F/S

p là áp suất chất rắn đơn vị đo là pa

F là độ lớn của áp lực đơn vị đo là N

s là s bị ép đv đo là mét vuông

Chất lỏng

p= d.h

p là áp suất chất lỏng đv đo là pa

d là Tl riêng của chất lỏng đv đo là nito/ mét khối

h là độ cao của chất lỏng

Ct tinh lực đẩy acsimet

Fa =d.v

Fa là lực đẩy acsimet đv đo là N

Read More:   [10/2023] Cách Gỡ Cài đặt, Xóa Hẳn Zalo Trên Máy Tính Nhanh Chóng, đơn Giản

d là trọng lượng riêng của chất lỏng đv đo là mét khối

v là thể tích vật chìm trong chất lỏng đv đo là mét khối……..

chúc cậu học tốt

câu 1 : 1 bể nước hình hộp hình chữ nhật có kích thước đo ở trong lòng bể là :dài 5m , rộng 3m ,cao 1,5m biết 70% thể tích của bể đang đựng nước hỏi phải đổ thêm bao nhiêu l nước thì chứa đầy nước / câu 2 : người ta xếp những hình lập phuong7 nhỏ cạnh 1 cm thành 1 hình hộp hình chữ nhật có kích thước :1,6dm;1,2dm;8cm sau đó người ta sơm 6 mặt của hình vừa xếp được tính số hình lập phương nhỏ không sơn nào ?

Giúp tớ với: Hỗn hợp khí gồm etilen và 1 hydrocacbon mạch hở X. Cho V(l) hỗn hợp trên hợp nước, thu được 50ml rượu etylic 23 độ. Đốt cháy hoàn toàn 1/10V(l) hỗn hợp trên, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 2,85 lít dung dịch Ca(OH)2 0,03M được 7,10 gam kết tủa, dung dịch thu được sau khi lọc bỏ kết tủa có khối lượng không đổi so với dung dịch ban đầu. Xác định công thức phân tử X.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “4. Ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lấy ví dụ trong từng trường hợp. 5. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất chất rắn, chất lỏng và giải thích ý nghĩa, đơn vị từng đại lư❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “4. Ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lấy ví dụ trong từng trường hợp. 5. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất chất rắn, chất lỏng và giải thích ý nghĩa, đơn vị từng đại lư” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   Cách Lên đồ, Bảng Ngọc & Phù Hiệu 2023
Back to top button