[10/2023] Ý Nghĩa Của Di Truyền Học Là?

Rate this post

A. cung cấp cơ sở lí thuyết cho khoa học chọn giống.

B. có vai trò quan trọng đối với y học, công nghệ sinh học.

C. cả A và B đều đúng.

D. cung cấp giống cho con người.

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen

25/10/2022 | 1 Trả lời

27/10/2022 | 1 Trả lời

27/10/2022 | 2 Trả lời

27/10/2022 | 1 Trả lời

27/10/2022 | 1 Trả lời

27/10/2022 | 1 Trả lời

27/10/2022 | 1 Trả lời

28/10/2022 | 1 Trả lời

Hãy cho biết đâu là điểm kiểm tra chu kỳ tế bào nào xác định liệu DNA đã được sao chép chính xác hay chưa?

27/10/2022 | 1 Trả lời

Em hãy cho biết: Hầu hết các quá trình trao đổi chất thường xuyên xảy ra trong giai đoạn nào của chu kỳ tế bào?

27/10/2022 | 1 Trả lời

28/10/2022 | 2 Trả lời

Biến đổi nst trong nguyên phân và giảm phân ( kquả)

29/10/2022 | 0 Trả lời

Tế bào của một loài sinh vật có ký hiệu các cặp NST là AaBB , aaBb khi giảm phân cho ra các loại giao tử có bộ NST ký hiệu như thế nào ?

Tế bào của một loài sinh vật có ký hiệu các cặp NST là AaBB , aaBb khi giảm phân cho ra các loại giao tử có bộ NST ký hiệu như thế nào ?

30/10/2022 | 0 Trả lời

Cơ thể thuần chủng có kiểu gen

Read More:   [10/2023] Kimbap Là Gì? Sushi Và Kimbap Có Khác Nhau? Cách Bảo Quản Kimbap Qua đêm

31/10/2022 | 1 Trả lời

Cơ thể thuần chủng có kiểu gen

31/10/2022 | 0 Trả lời

Ở ruồi giấm 2n=8 1 tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân , số nhiễm sắc thể ở kì đầu nguyên phân là A 8 ( NST kép ) B 8 NST đơn C16 NST kép D 16 NST đơn

Câu 1 :Ở ruồi giấm 2n=8 1 tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân , số nhiễm sắc thể ở kì đầu nguyên phân là

A 8 ( NST kép ) B 8 NST đơn C16 NST kép D 16 NST đơn

Câu 2 :Ở ruồi giấm 2n=8 ,số nhiễm sắc thể đơn ở kì giữa của nguyên phân là

02/11/2022 | 0 Trả lời

loại nuclêôtit có ở ARN và không có trong ADN

02/11/2022 | 1 Trả lời

tìm tỉ lệ kiểu hình F1 của phép lai : AaBb x Aabb

02/11/2022 | 0 Trả lời

Những diễn biến cơ bản của nguyên phân

04/11/2022 | 0 Trả lời

Giải hộ mình ạ nếu nêu luôn cách giải chi tiết thì càng tốt ạ

05/11/2022 | 0 Trả lời

Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp sau: – X-T-A-X-G-A-G-A-X – Viết trình tự còn lại. b) Cho ADN có 4500 nucleotit. – Tính chiều dài và khối lượng của ADN.?

Câu 1: a) Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp sau: – X-T-A-X-G-A-G-A-X – Viết trình tự còn lại. b) Cho ADN có 4500 nucleotit. – Tính chiều dài và khối lượng của ADN.? – Tính số nucleotit mỗi loại (A,T,G,X) của ADN trên, biết số nucleotit loại A chiếm 15% Câu 2: Cho ADN có 2500 nucleotit. a) Tính chiều dài, khối lượng ADN, số liên kết cộng hoá trị? b) Tính số nucleotit mỗi loại (A,T,G,X) của ADN trên, biết số nucleotit loại A chiếm 40%.

Read More:   [10/2023] Blitz GG Là Gì? Cách Tải, Cách Sử Dụng Blitz GG đơn Giản

06/11/2022 | 0 Trả lời

Ở đậu Hà Lan quả trơn là trội hoàn toàn so với quả nhăn.Khi cho P Thuần chủng quả trơn lai với quả xanh được F1 a, Biện luận và viết sơ đồ lai từ P từ đến F1 b, Khi Cho F1 lai phân tích kết quả thu được như thế nào ?

Ở đậu Hà Lan quả trơn là trội hoàn toàn so với quả nhăn.Khi cho P Thuần chủng quả trơn lai với quả xanh được F1

a, Biện luận và viết sơ đồ lai từ P từ đến F1

b, Khi Cho F1 lai phân tích kết quả thu được như thế nào ?

08/11/2022 | 1 Trả lời

mô tả bộ NST đơn bội của ruồi giấm cái về số lượng và hình dạng

08/11/2022 | 0 Trả lời

so sánh kết quả của nguyên phân và kết quả của giảm phân

16/11/2022 | 2 Trả lời

23/11/2022 | 1 Trả lời

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Ý Nghĩa Của Di Truyền Học Là?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Ý Nghĩa Của Di Truyền Học Là?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button