[10/2023] Unusual Là Gì, Nghĩa Của Từ Unusual | Từ điển Anh

Rate this post

Từ điển Anh – Việt Unusual Mục lục /ʌn´ju:ʒuəl/ Thông dụng Tính từ Hiếm, không thông thường, lạ, khác thường Đáng chú ý, đặc sắc; đặc biệt (ngôn ngữ học) ít dùng Hiếm hoi, đột xuất Chuyên ngành Xây dựng phi thường Các từ liên quan Từ đồng nghĩa adjective abnormal , amazing , astonishing…

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Unusual Là Gì, Nghĩa Của Từ Unusual | Từ điển Anh❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Unusual Là Gì, Nghĩa Của Từ Unusual | Từ điển Anh” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] File AVI Là Gì? Làm Thế Nào để Mở File AVI?
Back to top button