[10/2023] Từ điển Tiếng Việt

Rate this post

Thông tin thuật ngữ kép tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Định nghĩa – Khái niệm

kép tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ kép trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ kép trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ kép nghĩa là gì.

– d. Từ cũ chỉ người đàn ông làm nghề hát tuồng, hát chèo, hoặc người đánh đàn ; hòa nhịp với khúc hát của cô đầu
. Từ cũ chỉ người yêu là nam.
– t
. Nói áo may bằng hai lần vải : áo kép
. Nói cái gì có hai, có đôi
. Nói từ gồm nhiều từ đơn ghép với nhau : Từ kép
. Từ chỉ người đỗ hai lần tú tài, trong khoa thi hương (cũ) : Ông kép ; Tú kép.

Read More:   https://thphandangluu-danang.edu.vn/brave-wiktionary-tieng-viet-104vuq97/

Thuật ngữ liên quan tới kép

Tóm lại nội dung ý nghĩa của kép trong Tiếng Việt

kép có nghĩa là: – d. Từ cũ chỉ người đàn ông làm nghề hát tuồng, hát chèo, hoặc người đánh đàn ; hòa nhịp với khúc hát của cô đầu. . . Từ cũ chỉ người yêu là nam.. – t. . . Nói áo may bằng hai lần vải : áo kép. . . Nói cái gì có hai, có đôi. . . Nói từ gồm nhiều từ đơn ghép với nhau : Từ kép. . . Từ chỉ người đỗ hai lần tú tài, trong khoa thi hương (cũ) : Ông kép ; Tú kép.

Đây là cách dùng kép Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ kép là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Từ điển Tiếng Việt❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Từ điển Tiếng Việt” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button