[10/2023] Thpttranhungdao.edu.vn – Trường THPT Diễn Châu 2

Rate this post

Hãy dienchau2.edu.vn Cùng tìm hiểu hộ chiếu photo công chứng là gì qua bài viết dưới đây

Công chứng, chứng thực giấy tờ là công việc phổ biến trong đời sống xã hội. Theo đó, việc công chứng, chứng thực có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, công chứng, chứng thực ở đâu vẫn là thắc mắc của nhiều người. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới độc giả nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?

Sổ hộ khẩu là gì?

Người được cấp sổ hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2006 thì người được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú. . người dân.

Tương tự, sổ hộ khẩu có thể hiểu là một hình thức quản lý dân cư của nhà nước cấp cho hộ gia đình, cá nhân để đăng ký thường trú và có chức năng xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Tham khảo bài viết: Công chứng văn bản ở đâu?

Phân biệt công chứng và chứng thực

Trước khi đi vào câu trả lời Công chứng hộ chiếu ở đâu? Chúng tôi giúp bạn phân biệt giữa công chứng và chứng thực. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, công chứng được định nghĩa như sau:

Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng) chứng thực tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản, giao dịch dân sự khác;

– Coi trọng tính xác thực, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Trên cơ sở phân tích trên, có thể thấy, việc công chứng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự hoặc việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. cần được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tư nhân, tổ chức. Do đó, thực tế không có việc Công chứng sổ hộ khẩu mà chỉ có bản sao sổ hộ khẩu có công chứng từ bản chính.

Giấy chứng nhận hộ chiếu ở đâu?

Chứng thực sổ hộ khẩu là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu riêng để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chứng thực sổ hộ khẩu ở đâu” thì chúng ta cần biết cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giấy tờ. các quy định ngoài pháp luật. tiền tệ, giao dịch.

Theo đó, cá nhân muốn chứng thực bản sao có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền sau:

Ngày thứ nhất: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố (gọi tắt là Phòng Tư pháp)

Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP quy định Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau đây:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là động sản.

Trong đó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp chứng thực các giấy tờ trên, đồng thời ký xác nhận và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

– Chứng thực di chúc;

– Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận. có thật. nộp các tài liệu sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Trong đó viên chức Ngoại giao và Lãnh sự sẽ ký tên và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Thứ tư: Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch.

Công chứng viên ký xác nhận và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng và Văn phòng công chứng).

Read More:   [10/2023] Tên Viết Tắt Các Nước Trên Thế Giới Tiếng Anh 2023

Vị trí của các bản sao có chứng thực của tài liệu

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực theo di chúc, hợp đồng. giao dịch hoặc chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

Tương tự, cá nhân có nhu cầu chứng thực bản sao sổ hộ khẩu có thể đến Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức hành nghề công chứng để được chứng thực theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì cán bộ Sở Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. cơ quan đại diện, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đến nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực để chứng thực các giấy tờ trên.

Trên đây là nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?? nhưng chúng tôi cung cấp cho độc giả của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1900 6557.

Bạn xem bài Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Hỏi & Đáp

Nguồn: dienchau2.edu.vn

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn” state=”close”]

Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn

Hình Ảnh về: Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn

Video về: Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn

Wiki về Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn

Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn –

Hãy dienchau2.edu.vn Cùng tìm hiểu hộ chiếu photo công chứng là gì qua bài viết dưới đây

Công chứng, chứng thực giấy tờ là công việc phổ biến trong đời sống xã hội. Theo đó, việc công chứng, chứng thực có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, công chứng, chứng thực ở đâu vẫn là thắc mắc của nhiều người. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới độc giả nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?

Sổ hộ khẩu là gì?

Người được cấp sổ hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2006 thì người được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú. . người dân.

Tương tự, sổ hộ khẩu có thể hiểu là một hình thức quản lý dân cư của nhà nước cấp cho hộ gia đình, cá nhân để đăng ký thường trú và có chức năng xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Tham khảo bài viết: Công chứng văn bản ở đâu?

Phân biệt công chứng và chứng thực

Trước khi đi vào câu trả lời Công chứng hộ chiếu ở đâu? Chúng tôi giúp bạn phân biệt giữa công chứng và chứng thực. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, công chứng được định nghĩa như sau:

Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng) chứng thực tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản, giao dịch dân sự khác;

– Coi trọng tính xác thực, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Trên cơ sở phân tích trên, có thể thấy, việc công chứng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự hoặc việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. cần được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tư nhân, tổ chức. Do đó, thực tế không có việc Công chứng sổ hộ khẩu mà chỉ có bản sao sổ hộ khẩu có công chứng từ bản chính.

Giấy chứng nhận hộ chiếu ở đâu?

Chứng thực sổ hộ khẩu là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu riêng để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chứng thực sổ hộ khẩu ở đâu” thì chúng ta cần biết cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giấy tờ. các quy định ngoài pháp luật. tiền tệ, giao dịch.

Theo đó, cá nhân muốn chứng thực bản sao có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền sau:

Ngày thứ nhất: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố (gọi tắt là Phòng Tư pháp)

Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP quy định Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau đây:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là động sản.

Trong đó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp chứng thực các giấy tờ trên, đồng thời ký xác nhận và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

Read More:   [10/2023] Fmarket Là Gì? Đầu Tư Fmarket Có An Toàn, Uy Tín Không?

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

– Chứng thực di chúc;

– Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận. có thật. nộp các tài liệu sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Trong đó viên chức Ngoại giao và Lãnh sự sẽ ký tên và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Thứ tư: Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch.

Công chứng viên ký xác nhận và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng và Văn phòng công chứng).

Vị trí của các bản sao có chứng thực của tài liệu

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực theo di chúc, hợp đồng. giao dịch hoặc chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

Tương tự, cá nhân có nhu cầu chứng thực bản sao sổ hộ khẩu có thể đến Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức hành nghề công chứng để được chứng thực theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì cán bộ Sở Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. cơ quan đại diện, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đến nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực để chứng thực các giấy tờ trên.

Trên đây là nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?? nhưng chúng tôi cung cấp cho độc giả của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1900 6557.

Bạn xem bài Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Hỏi & Đáp

Nguồn: dienchau2.edu.vn

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border: 2px solid #1c4a97; padding: 10px 20px;”>

Bạn đang xem: Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn Trong dienchau2.edu.vn

Hãy dienchau2.edu.vn Cùng tìm hiểu hộ chiếu photo công chứng là gì qua bài viết dưới đây

Công chứng, chứng thực giấy tờ là công việc phổ biến trong đời sống xã hội. Theo đó, việc công chứng, chứng thực có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, công chứng, chứng thực ở đâu vẫn là thắc mắc của nhiều người. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới độc giả nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?

Sổ hộ khẩu là gì?

Người được cấp sổ hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2006 thì người được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú. . người dân.

Tương tự, sổ hộ khẩu có thể hiểu là một hình thức quản lý dân cư của nhà nước cấp cho hộ gia đình, cá nhân để đăng ký thường trú và có chức năng xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Tham khảo bài viết: Công chứng văn bản ở đâu?

Phân biệt công chứng và chứng thực

Trước khi đi vào câu trả lời Công chứng hộ chiếu ở đâu? Chúng tôi giúp bạn phân biệt giữa công chứng và chứng thực. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, công chứng được định nghĩa như sau:

Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng) chứng thực tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản, giao dịch dân sự khác;

– Coi trọng tính xác thực, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Trên cơ sở phân tích trên, có thể thấy, việc công chứng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự hoặc việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. cần được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tư nhân, tổ chức. Do đó, thực tế không có việc Công chứng sổ hộ khẩu mà chỉ có bản sao sổ hộ khẩu có công chứng từ bản chính.

Giấy chứng nhận hộ chiếu ở đâu?

Chứng thực sổ hộ khẩu là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu riêng để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chứng thực sổ hộ khẩu ở đâu” thì chúng ta cần biết cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Read More:   [10/2023] Margin Là Gì? Sử Dụng Margin Như Thế Nào để Tối ưu Nhất?

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giấy tờ. các quy định ngoài pháp luật. tiền tệ, giao dịch.

Theo đó, cá nhân muốn chứng thực bản sao có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền sau:

Ngày thứ nhất: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố (gọi tắt là Phòng Tư pháp)

Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP quy định Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau đây:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là động sản.

Trong đó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp chứng thực các giấy tờ trên, đồng thời ký xác nhận và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

– Chứng thực di chúc;

– Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận. có thật. nộp các tài liệu sau:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Trong đó viên chức Ngoại giao và Lãnh sự sẽ ký tên và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Thứ tư: Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp, chứng thực; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch.

Công chứng viên ký xác nhận và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng và Văn phòng công chứng).

Vị trí của các bản sao có chứng thực của tài liệu

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực theo di chúc, hợp đồng. giao dịch hoặc chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

Tương tự, cá nhân có nhu cầu chứng thực bản sao sổ hộ khẩu có thể đến Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức hành nghề công chứng để được chứng thực theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực già yếu, không đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì cán bộ Sở Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. cơ quan đại diện, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đến nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực để chứng thực các giấy tờ trên.

Trên đây là nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?? nhưng chúng tôi cung cấp cho độc giả của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1900 6557.

Bạn xem bài Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Hộ Chiếu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Hỏi & Đáp

Nguồn: dienchau2.edu.vn

[/box]

#Sổ #Hộ #Khẩu #Photo #Công #Chứng #Là #Gì #thpttranhungdaoeduvn

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | dienchau2.edu.vn tại Kiến thức chung

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Thpttranhungdao.edu.vn – Trường THPT Diễn Châu 2❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Thpttranhungdao.edu.vn – Trường THPT Diễn Châu 2″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button