[10/2023] Ông Già Noel Trong Tiếng Anh, Câu Ví Dụ

Rate this post

Phép dịch “Ông già Noel” thành Tiếng Anh

Father Christmas, Santa Claus, Kris Kringle là các bản dịch hàng đầu của “Ông già Noel” thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Ngày nay, có rất nhiều người không tin vào Ông già Noel. ↔ Now, there’s a lot of folks around that don’t believe in Santa Claus.

Ông già Noel

+ Thêm bản dịch Thêm Ông già Noel

“Ông già Noel” trong từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

Father Christmas

noun

Santa Claus

proper

Ngày nay, có rất nhiều người không tin vào Ông già Noel.

Now, there’s a lot of folks around that don’t believe in Santa Claus.

Kris Kringle

proper

Bản dịch tự động của ” Ông già Noel ” sang Tiếng Anh

Glosbe Translate
Google Translate

Bản dịch với chính tả thay thế

ông già Noel

+ Thêm bản dịch Thêm ông già Noel

“ông già Noel” trong từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

ông già noel

+ Thêm bản dịch Thêm ông già noel

“ông già noel” trong từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch “Ông già Noel” thành Tiếng Anh trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch

Đây có thể được quảng cáo là “tất cả mọi thứ ông già Noel quên.”

These may be advertised as “everything Santa Claus forgot.”

Là ông già Noel thật sự nói đấy.

It’s the real Santa.

Lúc đó, Laura nói một cách quả quyết: – Ông già Noel có thể đến bất kì nơi nào.

Read More:   [10/2023] Hướng Dẫn Cách Mở Khớp Háng

Then Laura said stoutly, “Santa Claus can come anywhere.”

Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút nào hết.

It was certainly nothing like Father Christmas.

Ông thủ vai ông già Noel chẳng được ích lợi gì.

You’re no good at playing Santa Claus.

Ông Edwards bảo ông già Noel biết hết mọi người.

Edwards said that Santa Claus knew everybody.

Các cô quên ngay cả ông già Noel.

They had even forgotten Santa Claus.

Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa là ông già Noel không thể tới được.

Of course that meant that Santa Claus could not come, either.

Tại đó, khi đang dạo phố ở Independence, ông đã gặp ông già Noel.

And there, coming down the street in Independence, he had met Santa Claus.

Bố đã nói dối con 3 năm rồi, còn bảo có ông già Noel

You bluff me for 3 years saying there’s Santa Claus.

Sao trông như ông già Noel ném đồ vào đây vậy?

Why does it look like Santa Claus threw up in here?

Ông nghĩ là mẹ con phải ngồi với ông già Noel mới ngửi thấy được.

You think Mommy wants to sit on Santa’s other knee?

Ay, lều của ông đâu rồi, ông già Noel?

Ay, where’s your sack, Santa?

Ông già Noel không cho người lớn một thứ gì, nhưng không phải do người lớn không tốt.

Santa Claus did not give grown people presents, but that was not because they had not been good.

Read More:   [10/2023] Cách Mua The Viettel Bằng Sms Viettel Trả Sau Nhanh Nhất, Mua Thẻ Điện Thoại Bằng Sms Trả Sau

Bố nói: – Sao, bộ ông già Noel không tới đây vào buổi tối trước Giáng Sinh hả?

“Why, didn’t Santa Claus get here on Christmas Eve?

Anh cũng dùng dịch vụ đó để gọi ông già Noel cho giáng sinh mà.

I used the same agency to book a Santa for Christmas.

” Tên con tuần lộc của ông già Noel là gì? “

” What are the names of Santa’s reindeer? “

Nếu con không ngoan thì ông già Noel sẽ không đến đâu.

If you don’t behave, Santa won’t come.

Anh là ông già noel hay gì đó à?

You Santa Claus or something?

Lẽ ra hôm nay sẽ thấy ông già Noel

I was hoping I could meet Santa Claus today.

Ngày nay, có rất nhiều người không tin vào Ông già Noel.

Now, there’s a lot of folks around that don’t believe in Santa Claus.

Cậu sẽ quay lại vùng đất của ông già Noel nhé.

You’re gonna go back to Santa land.

Mày trốn tù chỉ để cướp 14 xu của ông già Noel sao?

You bust out of jail to rob 14 cents from a Santa Claus?

Tớ không nghĩ là ông già Noel đến thăm khách sạn.

I don’t think Santa Claus visits hotels.

Mary và Carrie đã kể tất cả về ông già Noel cho bé.

Mary and Carrie had told her all about Santa Claus.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Ông Già Noel Trong Tiếng Anh, Câu Ví Dụ❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Ông Già Noel Trong Tiếng Anh, Câu Ví Dụ” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [09/2023] National Registration Identity Card
Back to top button