[10/2023] NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CỦA Tiếng Anh Là Gì

Rate this post

NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CỦA Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Ví dụ về sử dụng Nhiệt độ và độ mặn của trong một câu và bản dịch của họ

Lượng oxy có thể hoà

tan trong nước bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ mặn của nước- lượng oxy hòa tan sẽ giảm khi

can dissolve in water is affected by the temperature and salinity of water- amountof oxygen dissolved in water

decreases astemperature and salinity increases.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu được thu thập bởi hệ thống quan sát đại dương công nghệ cao có tên Argo- một mạng

lưới quốc tế gồm hơn 3.000 phao robot liên tục đo nhiệt độ và độ mặn của nước.

Forthe new study, scientists used data collected by a high-tech ocean observing system called Argo, an international network of more than

3,000 robotic floats that continuously measure the temperature and salinity ofthe water.

Trong vòng 10 năm qua, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Miami đã gắn thẻ cho tổng cộng 750 con,

giúp họ thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ mặn của nước biển ở nhiềuđộ sâu khác nhau.

Researchers fromthe University of Miami have tagged a total of 750 marine animals in the past ten years,

all to track the temperature and salinity of sea waters at different depths.

Dữ liệu GLP thể truy cập bằng một phím chuyên dụng cố định dữ liệu này bao gồm ngày, thời gian, áp lực,

giá trị hiệu chuẩn, nhiệt độ và độ mặn của các giá trị hiệu chuẩn mới nhất.

GLP data is accessible by a fixed dedicated key this data includes date, time, pressure,

calibrated value, temperature and salinity value of the last calibration.

Mọi người cũng dịch

Trong vòng 10 năm qua, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Miami đã gắn thẻ cho tổng cộng 750 con,

giúp họ thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ mặn của nước biển ở nhiềuđộ sâu khác nhau.

Since 2001, researchers atthe University of Miami have

tagged 750 marine animals to monitor the temperature, brightness and salinity of sea water at various depths.

Trong quá trình làm việc tại hiện trường, ông Kouraevvà các đồng nghiệp của mình đã khoan các lỗ

gần các vòng tròn băngvà triển khai các cảm biến có khả năng đo nhiệt độ và độ mặn của nước tới độ sâu 213 m.

Read More:   [09/2023] Từ Vựng Tiếng Anh Về Cắm Trại

During field work, Kouraevand his colleagues drilled holes near ice rings and

deployed sensors capableof measuring the temperature and salinity of the water to a depth of 700 feet.

Bằng cách so sánh các vòng vỏ này, chúng tôi có thể hẹn hò với từng vòngvà

tìm ra nhiệt độ và độ mặn( hoặc mậtđộ) của nước biển tại thời điểm tăng trưởng của nó.

By comparing these shell rings we were able to date eachof them and

find out what the temperature and salinity(or density) ofthe seawater was at the time of its growth.

Từ năm 2007, các nhà khoa học đã có thể dựa vào hệ thống

4.000 phao nổi để nghiên cứu nhiệt độ và độ mặncủa đại dương trên toàn thế giới.

Since 2007, scientists have been able to rely on a system of

almost 4,000 Argo floats that record temperature and salinity in the oceans around the world.

Ý tưởng ban đầucủa ông

là thu thập dữ liệu về sự axit hoá, nhiệt độ và độ mặncủa đại dương,

At first, he says,

his idea was to collect data on ocean acidification, temperature and salinityand use it for the“greater good.”.

Sai số nhiệt độ và độ mặn trong dòngnhiệt nhiều khi vẫn lớn,

sẽ bị giảm trong nhiều mô hình.

The temperature and salinity errors inthe thermocline, while still large, have

been reduced in many models.

Hiện tượng: Hồ Natron ở Tanzania là một hồ nước có

tính kiềm cao đặc trưng bởi nhiệt độ và độ mặn cao.

Phenomenon: Lake Natron in Tanzania is a

highly alkaline lake characterized by high temperatures and salinity.

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nước thay thế bằng hoặc

gần với cùng nhiệt độ và độ mặn như nước bể.

It is important to ensure thatthe replacement water is the same or

close to the same temperature and salnity asthe tank water.

Vành đai băng tải đại dương toàn cầu là một hệ thống di chuyển liên tục

sâu. tuần hoàn đại dương do nhiệt độ và độ mặn;

The global ocean conveyor belt is a constantly

moving system of deep-ocean circulation driven by temperature and salinity;

Nhiệt độ bề mặtcủa Dubai có thể chạm mức 54 độ C trong tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ trong một ngày có thể chênh lệch tới 30 độ C và độ mặn của nước 1,6% bảy dưới sa mạc.

Một mạng lưới các cảm biến robot được gọi là Argo giờ đây đã thực

Read More:   [10/2023] Điểm Danh 15 Phim Hoạt Hình Ghibli Nổi Tiếng Trên Netflix

hiện các phép đo toàn diện vềnhiệt độ và độ mặn của đại dương trên toàn cầu,

nhưng mạng lưới này chỉ có dữ liệu hoàn chỉnh vào năm 2007và chỉ đo nửa trên của đại dương.

A networkof robotic sensors known as Argo now

makes comprehensive measurements of ocean temperature and salinity across the globe, but the

network only has complete data going back to 2007and only measures the….

Quần thể san hô quan trọngvà sức khỏe của môi trường sống và

khoa học quan tâm.

Its significant coral communityand the health of its habitats and

species despite its high temperature and salinity levels make the islandof keen scientific interest.

Cụ thể, đó là vùng nước sâu không bão hòa với canxi cacbonat

chủ yếu vìđộ hòa tan của nó tăng mạnh khi tăng áp suất và độ mặn và giảm nhiệt độ.

Specifically, it is the deep waters that are undersaturated with

calcium carbonate primarily because its solubility increases strongly with increasing pressure and salinity and decreasing temperature.

Quá trình thẩm thấu ngược có thể được thiết kế với một hay hai đường chuyền tùy thuộc vào yêu cầucủa sản phẩm nước

depending onthe product water requirements and the seawater salinity and temperature.

Trong môi trường khắc nghiệt này,nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đóng băng và độ mặn cao hơn so với nước biển và cũng là nơi rất ít ánh sáng thâm nhập trong phần lớn thời gian của năm, các nhà khoa học đã

phát hiện được tảo băng.

In this extreme environment where temperatures are below the freezing point and salinity is higher than in the sea water,and where light penetration is extremely low for a large part of the year, the ice algae are found.

Nhưng có hay không

sự thấm chất lỏng xuyên qua băng phụ thuộc vào sự cân bằng vềnhiệt độ và độ mặn tự có trong nước đá.

But whether or

not fluid percolates through the ice depends on a delicate balance of temperature and salinity within the ice itself.

Xác những người này được chôn cất trong những ngôi mộ nông mà không có bất kỳ sự chuẩn bị đặc biệt nào,

nhưng cơ thểcủa họ được bảo tồn tự nhiên bởi nhiệt, độ mặn và khô cằn của sa mạc.

but their bodies were naturally preserved by the heat, salinity and aridity ofthe desert.

Bạn phải đảm bảo nhiệt độ, độ mặn và độ pH của nước nằm trong phạm vi cho phép đối với loài cá bạn nuôi.

Read More:   [10/2023] Ứng Dụng Tấm Lợp Sinh Thái Onduline Cho Các Công Trình Tại Việt Nam

You need to ensure that the temperature, salinity and pH ofthe water are all within an acceptable range for your fish.

Loài rong này chỉ sốngvà phát triển ở các vùng biển ấm,

Sea Grapes(Caulerpa Lentillifera), also known as Umibudo or Green Caviar in Japan, is

oneof the favored species of edible Caulerpa which only grows in sea water with high level of temperature(25°c to 28°c) and salinity(30/1000 to 35/1000).

Họ đã cố gắng dự đoán tuổi dựa trên sự thay đổi mực nước biển, thời gian Trái Đất hoặc

They have attempted to predict the age based on changing sea levels,

the time it took for Earth or the sun to cool to present temperatures, and the salinity of the ocean.

Cũng cần lưu

ý là saponin độc hơn ở độ mặn và nhiệt độ cao; ít độc ở pH cao.

It must be remembered that tea

seed is more toxic at high salinity and temperature, but less toxic at high pH.

Kết quả: 159, Thời gian: 0.3252

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

nhiệt độ và độ ẩm được nhiệt độ và độ ẩm khác nhau nhiệt độ và độ ẩm không đổi nhiệt độ và độ ẩm không khí nhiệt độ và độ ẩm là nhiệt độ và độ ẩm liên nhiệt độ và độ ẩm mà nhiệt độ và độ ẩm môi trường nhiệt độ và độ ẩm phải nhiệt độ và độ ẩm phù hợp nhiệt độ và độ mặn của nhiệt độ và độ ẩm tăng nhiệt độ và độ ẩm thông minh nhiệt độ và độ ẩm tối ưu nhiệt độ và độ ẩm trong phòng nhiệt độ và độ ẩm và tính toán và hiển thị nhiệt độ và độ cao nhiệt độ và độ mặn của nước nhiệt độ và độ nhớt nhiệt độ và độ sáng nhiệt độ và giá trị ph

Truy vấn từ điển hàng đầu

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CỦA Tiếng Anh Là Gì❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CỦA Tiếng Anh Là Gì” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button