[10/2023] Lý đó Chính Khiến Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam điều Chỉnh Giảm Lãi Suất

Rate this post

Lý đó chính khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất

Hien nay, kinh tế toan cầu đang gặp khó khăn vì lạm phat cao va rủi ro bất ổn tai chính ngan hang. Để thắt chặt chính sach tiền te, cac Ngan hang trung ương đang cẩn trọng hơn.

Tuy nhien, hoạt đong kinh tế vẫn đang tăng trưởng tại Mỹ, Chau Âu, Nhật Bản va Trung Quốc. Mot số ngan hang đóng cửa hoặc gặp khó khăn tại Mỹ va chau Âu từ ngay 10/3 đến nay, lam tăng triển vọng suy thoai kinh tế toan cầu. Cac Ngan hang trung ương lon đã bắt đầu phat tín hieu chậm lại đa tăng lãi suất, voi viec Fed chỉ tăng lãi suất them 0,25% vao ngay 22/3 va dự đoan sẽ tăng them 0,1% vao thang 5. Cac tổ chuc quốc tế đã thay đổi dự bao về tăng trưởng kinh tế toan cầu năm 2023, trong đó IMF dự bao tăng trưởng kinh tế la 2,9% va WB la 1,7%, trong khi lạm phat toan cầu năm 2023 được điều chỉnh tăng từ 6,5% len 6,6% (IMF) va từ 4,1% len 4,3% (WB).

Tăng trưởng kinh tế Viet Nam trong quý I/2023 la thấp nhất so voi cung kỳ kể từ năm 2011 (trừ Quý I/2020 bị tac đong của đại dịch COVID-19). Do cầu thế gioi sụt giảm, cầu trong nưoc yếu, GDP quý I/2023 chỉ tăng 3,32%, cao hơn tốc đo tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023. Mot số tổ chuc dự bao tăng trưởng GDP năm 2023 la từ 5,8-6,8%. Lạm phat tăng chậm lại trong 3 thang đầu năm, voi lạm phat CPI so voi cung kỳ từ muc 4,89% thang 1 xuống 3,35% thang 3, bình quan 3 thang la 4,18%; lạm phat cơ bản từ 5,21% xuống 4,88%, bình quan

Read More:   [10/2023] Cách đọc Lô Tô Bằng Tiếng Lóng|TikTok Search

Nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế, từ ngay 1/4/2023, Ngan hang Nha nưoc Viet Nam điều chỉnh giảm lãi suất. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi đối voi cac nganh, lĩnh vực ưu tien như sản xuất nong nghiep, chăn nuoi, thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, chế tạo may, thiết bị đien, đien tử, phần mềm, cong nghe cao sẽ giảm từ 4,0%/năm xuống còn 3,5%/năm. Lãi suất cho vay ưu đãi đối voi cac nganh, lĩnh vực ưu tien khac sẽ giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm. Lãi suất tiền gửi của cac tổ chuc tín dụng va ca nhan cũng được điều chỉnh giảm tương ung. Điều nay sẽ giup tăng cường hoạt đong sản xuất, tieu dung, đẩy mạnh đầu tư va phat triển kinh tế địa phương.

Tuy nhien, NHNN cũng cảnh bao về cac rủi ro trong nền kinh tế như sự biến đong của thị trường tai chính, viec chậm trễ trong viec triển khai chính sach tai khóa, dịch benh COVID-19 vẫn đang diễn biến phuc tạp tren thế gioi va ảnh hưởng đến nền kinh tế Viet Nam. Vì vậy, cac tổ chuc, doanh nghiep va người dan cần đề phòng va tìm cach ung phó voi cac rủi ro nay để bảo ve cho hoạt đong kinh doanh va tai chính của mình.

Theo đó, voi viec điều chỉnh giảm lãi suất, NHNN mong muốn đóng góp tích cực vao viec hỗ trợ phục hồi kinh tế trong bối cảnh khó khăn hien nay. Tuy nhien, vẫn cần đề phòng va tìm cach ung phó voi cac rủi ro để bảo ve cho hoạt đong kinh doanh va tai chính của cac tổ chuc, doanh nghiep va người dan.

Read More:   [10/2023] Essay Là Gì? Cách Viết Bài Essay Hay

Other News

Inspiration Capital Partners and Zhu Wei join forces to establish Brightway Group, China’s premier management and IT consulting services firmViet Nam, China’s Guangxi promote economic cooperation in new eraBusiness hours for customs clearance services extended at Vietnam-China border gateCGTN: 50 years on, China, Spain have profound friendship, achieve common prosperity8×8 Named the Best Performing Vendor 2022 by DANA Indonesia

Related News

Business

Viet Nam, China’s Guangxi promote economic cooperation in new era
Business hours for customs clearance services extended at Vietnam-China border gate
Vietnam’s robusta: the go-to coffee bean in a warmer world?
India’s New Foreign Trade Policy 2023 in Effect from April 1: Key Points
Vietnam a potential market for shoppertainment: report

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Lý đó Chính Khiến Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam điều Chỉnh Giảm Lãi Suất❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Lý đó Chính Khiến Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam điều Chỉnh Giảm Lãi Suất” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button