[10/2023] Lãi Kép Là Gì? Phân Biệt Giữa Lãi đơn Và Lãi Kép Chi Tiết Nhất?

Rate this post

Lãi kép là gì? Lãi kép trong tiếng Anh là Compounding. Phân biệt giữa lãi đơn và lãi kép chi tiết nhất?

Lãi kép là gì? Lãi kép trong tiếng Anh là Compounding. Phân biệt giữa lãi đơn và lãi kép chi tiết nhất?

Lãi suất đơn giản được tính dựa trên số tiền gốc hoặc số tiền vay trong khi lãi suất kép được tính dựa trên số tiền gốc cũng như tiền lãi được tích lũy trong một thời kỳ nhất định hoặc thời kỳ trước đó còn lãi suất kép thì ngược lại hoàn toàn với lãi kép này. Vậy quy định về lãi kép là gì, phân biệt giữa lãi đơn và lãi kép chi tiết nhất được quy định như thế nào.

Mục lục bài viết

1. Lãi kép là gì?

– Khái niệm lãi suất kép:

Không giống như lãi suất đơn giản, chỉ thu lãi trên số tiền gốc, lãi suất kép (CI) thu lãi trên số tiền lãi đã thu được trước đó. Tiền lãi được cộng vào số tiền gốc. CI chỉ đơn giản là Lãi suất trên Lãi suất. Toàn bộ nguyên tắc xoay quanh việc tạo ra lợi nhuận cao bằng cách gộp số tiền lãi nhận được vào số tiền gốc.

Nói cách khác, CI có tiềm năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn chỉ là tiền lãi đơn thuần từ một khoản đầu tư. Các khoản đầu tư phát triển theo cấp số nhân với lãi kép vì nó dựa trên sức mạnh chính của lãi kép.

Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, hoặc người cho vay quyết định tần suất ghép lãi. Nó có thể là hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm. Tần suất ghép lãi càng cao thì số tiền cộng dồn lãi càng cao. Do đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi từ lãi kép nhiều hơn những người đi vay.

Các ngân hàng sử dụng lãi suất kép cho một số khoản vay. Nhưng lãi suất kép thường được sử dụng nhiều nhất trong các khoản đầu tư. Ngoài ra, lãi suất kép được sử dụng cho các khoản tiền gửi cố định, quỹ tương hỗ và bất kỳ khoản đầu tư nào khác có tái đầu tư lợi nhuận.

– Công thức tính lãi kép như sau:

CI được tính bằng cách nhân một cộng với lãi suất tăng lên lũy thừa của các kỳ tính lãi kép với số tiền gốc. Cuối cùng, số tiền gốc phải được trừ đi để có được CI.

Người ta có thể sử dụng những thứ sau

công thức tính lãi kép:

A = P (1 + r / n) ^ (n * t) -1)

Ở đâu,

A – Lãi kép

P – Số tiền gốc

r – lãi suất

n – số kỳ tính lãi kép

t – số năm (thời hạn)

– Ví dụ 1:

Hãy hiểu cách tính CI bằng một ví dụ. Ông Charan đầu tư 10.000 INR với tỷ lệ 10% trong 5 năm. Người ta có thể tính CI bằng công thức.

Read More:   [10/2023] Tình Nghĩa Là Gì?

A = 10000 * ((1 + 10%) ^ (5) -1)

A = 6.105 INR.

Tiền lãi mà ông Charan kiếm được là 6.105 INR. Giá trị tài sản vào cuối thời hạn đầu tư của anh ta là 16.105 INR (gốc và lãi). Mặt khác, lãi suất đơn giản cho cùng một khoản đầu tư và thời hạn sử dụng là 5.000 INR. Sự khác biệt giữa số tiền SI và CI là 1.105 INR.

Ví dụ 2
Nếu tần suất lãi kép càng cao thì tiền lãi sẽ càng cao. Ngoài ra, nếu thời gian đầu tư cao hơn, lợi nhuận cũng sẽ cao hơn. Hãy lấy ví dụ tương tự như trên nhưng với thời gian gộp cao hơn để hiểu làm thế nào lãi suất sẽ cao hơn trong trường hợp này.

Đầu tư – 10.000 INR

Lãi suất – 10% mỗi năm

Thời hạn – 5 năm

Tính gộp – nửa năm, do đó, thời gian tính lãi kép là 2

A = 10000 * ((1 + 10% / 2) ^ (5 * 2) -1)

A = 10000 * ((1 + 5%) ^ (10) -1)

CI trong trường hợp này, đối với ông Charan là 6289 INR. Số tiền định giá khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tư của ông là 16.289 INR (gốc và lãi). Ông Charan kiếm thêm được 183 INR trong trường hợp này. Do đó, với kỳ hạn kép cao hơn, tiền lãi cũng sẽ cao hơn.

Ngoài ra, người ta có thể sử dụng Máy tính lãi gộp của Scripbox để xác định các giá trị nhanh hơn.

– Sức mạnh của lãi kép:

Kết hợp đề cập đến một kịch bản trong đó lãi suất sinh lãi. Nó đơn giản có nghĩa là khi thu nhập được tái đầu tư, khoản đầu tư ban đầu và thu nhập được tái đầu tư sẽ tăng với tốc độ không đổi. Điều này làm cho các khoản đầu tư nhân lên với tốc độ nhanh hơn. Đây được gọi là sức mạnh của lãi kép. Tần suất lãi kép càng cao, lợi nhuận thu được từ đầu tư càng cao. Tần suất cộng gộp là số lần tính lãi trong một năm.

Kết hợp là một khái niệm hấp dẫn và không có gì lạ khi Albert Einstein gọi nó là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Theo lãi kép, bạn có thể làm cho tiền của bạn làm việc nhiều hơn cho bạn. Tiền lãi tích lũy sinh lãi nhiều hơn trong thời gian dài. Ngoài ra, bạn ở lại đầu tư càng lâu, lợi tức từ một khoản đầu tư sẽ càng cao. Do đó, bạn nên bắt đầu đầu tư ở những độ tuổi sớm để hưởng lợi từ sức mạnh của lãi kép.

Lãi kép trong tiếng Anh có tên gọi là: Compounding

2. Phân biệt giữa lãi đơn và lãi kép chi tiết nhất:

Lãi suất được tính trên khoản đầu tư hoặc khoản vay được thực hiện. Có hai cách để tính lãi. Hai cách là lãi suất đơn giản (SI) và lãi suất kép (SI). Lãi suất đơn giản về cơ bản là lãi suất của một khoản vay hoặc khoản đầu tư. Nó được tính trên số tiền gốc. Đồng thời, CI là tiền lãi trên tiền lãi. Nó được tính trên số tiền gốc cũng như tiền lãi của kỳ trước. Bài viết này trình bày chi tiết sự khác biệt giữa lãi suất đơn giản và lãi suất kép.

Read More:   [10/2023] Tải LuluboxPro 6.15.0 APK Bản Mới Nhất 2023

Phân biệt giữa lãi đơn và lãi kép:

+ Khái niệm lãi suất đơn: Lãi suất đơn giản (SI) là chi phí đi vay. Nó chỉ là tiền lãi trên số tiền gốc tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc. Người đi vay sẽ được hưởng lợi từ lãi suất đơn giản vì họ chỉ phải trả lãi cho các khoản vay được thực hiện. Nói cách khác, lãi suất đơn giản là số tiền người ta trả cho người đi vay để sử dụng số tiền đã vay trong một thời gian cố định.

Như vậy lãi suất kép thu lãi trên số tiền lãi đã thu được còn lãi suất đơn chỉ thu lãi trên nợ gốc.

Người ta có thể dễ dàng tính Tiền lãi đơn giản bằng cách nhân số tiền lãi với thời hạn và số tiền gốc. Lãi suất đơn giản không xem xét lãi suất trước đó. Nó chỉ đơn giản là dựa trên số tiền đóng góp ban đầu.

Các khoản vay mua ô tô và vay tiêu dùng sử dụng lãi suất đơn giản trong khi ước tính các khoản trả lãi. Ngay cả một chứng chỉ tiền gửi cũng sử dụng lãi suất đơn giản để tính lợi nhuận từ khoản đầu tư.

Người đi vay được hưởng lợi nhiều hơn từ lãi suất đơn giản vì không có quyền lực của lãi kép. Nói cách khác, không có lãi trên lãi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể thua nếu các khoản đầu tư của họ chỉ dựa trên lãi suất đơn thuần.

+ Công thức cho Lãi suất đơn giản: Lãi suất đơn giản được tính bằng cách nhân lãi suất trong một khoảng thời gian với số tiền gốc và thời hạn. Thời hạn có thể tính bằng ngày, tháng hoặc năm. Do đó, lãi suất phải được chuyển đổi tương ứng trước khi nhân với số tiền gốc và thời hạn.

Người ta có thể sử dụng công thức sau để tính lãi đơn giản:

Lãi suất đơn giản = P * I * N

Ở đâu,

P – Số tiền gốc

I – Lãi suất trong kỳ

N – Quyền hưởng dụng

+ Ví dụ 1
Hãy hiểu đơn giản về sở thích bằng một ví dụ. Cô Devika đầu tư 1,00,000 INR vào một khoản tiền gửi cố định trong thời hạn ba năm với lãi suất 7%. Sử dụng công thức tính lãi đơn giản, chúng ta có thể tính lãi mà Devika sẽ kiếm được từ khoản đầu tư.

Lãi suất đơn giản = 1,00,000 INR * 7% * 3 năm

Lãi suất đơn giản = 21.000 INR

Đối với khoản đầu tư của mình, cô Devika nhận được 21.000 INR vào cuối ba năm (thời hạn đầu tư). Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trả cho bà Devika một khoản lãi suất là 7% khi sử dụng số tiền ký quỹ của bà cho các hoạt động của ngân hàng trong thời hạn đầu tư của bà (ba năm). 7.000 INR là tiền lãi mà cô Devika nhận được từ khoản tiền gửi của mình từ người vay.

Read More:   [09/2023] Mạng Wifi ẩn (Hidden SSID) Là Gì? Cách Kết Nối Mạng Wifi ẩn Trên Windows 10

Lãi suất đơn giản nên được tính theo thời gian của khoản đầu tư hoặc khoản vay. Nếu khoản vay chỉ trong vài ngày hoặc vài tháng, lãi suất phải được quy đổi thành hàng ngày hoặc hàng tháng. Hãy lấy một ví dụ về một khoản vay tính lãi hàng ngày để hiểu rõ hơn.

Ví dụ 2
Số tiền gốc của khoản vay là 50.000 INR, thời hạn 60 ngày, với lãi suất 5% một năm. Người ta có thể tính lãi đơn giản, trong trường hợp này, như sau.

Số tiền gốc – 50.000 INR

Thời hạn – 60 ngày

Lãi suất – 5% mỗi năm hoặc 0,014% mỗi ngày.

Lãi suất đơn giản = 410,95 INR

Do đó, tổng số tiền lãi mà người đi vay sẽ trả cho khoản vay 50.000 INR trong thời hạn 60 ngày là 410,95 INR.

Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền càng cao thì tiền lãi sẽ càng cao. Ngoài ra, thời gian đầu tư càng cao, tiền lãi càng lớn.

– Có một số khác biệt đáng kể giữa lãi suất đơn và lãi kép:

Tiền lãi đơn giản dễ tính hơn. Công thức lãi kép có nhiều thành phần được xem xét. Tiền lãi đơn giản luôn là số tiền như nhau vì nó là phần trăm của tiền gốc. Số tiền lãi kép sẽ khác nhau trong mỗi kỳ cộng dồn, vì nó là tỷ lệ phần trăm của tiền gốc cộng với tiền lãi kiếm được hoặc được tích lũy cho đến nay.

Tiền gốc được giữ nguyên với lãi suất đơn giản. Với lãi suất kép, lãi kép được cộng vào tiền gốc, làm tăng số tiền gốc. Vì phí lãi suất và số tiền gốc đều giống nhau trong mỗi kỳ cộng dồn với khoản vay lãi suất đơn giản, bạn sẽ không bị tính lãi suất chưa thanh toán khi thanh toán hết khoản vay. Lãi suất đơn giản có lợi cho bạn khi bạn vay tiền để mua hàng chẳng hạn như vay mua ô tô vì chi phí của khoản vay là như nhau cho mỗi lần thanh toán. Lãi kép sẽ tốt hơn cho việc đầu tư hoặc tiết kiệm vì tiền của bạn sẽ tăng nhanh hơn.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Lãi Kép Là Gì? Phân Biệt Giữa Lãi đơn Và Lãi Kép Chi Tiết Nhất?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Lãi Kép Là Gì? Phân Biệt Giữa Lãi đơn Và Lãi Kép Chi Tiết Nhất?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button