[10/2023] Hãy Cho Biết Giới Hạn đo Và độ Chia Nhỏ Nhất Của Ampe Kế Sau

Rate this post

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của ampe kế sau

Quảng cáo

H6.1: Am pe kế có GHD 1,0 A; ĐCNN là 0,02 A

H6.2: Ampe kế có GHĐ 10 A; ĐCNN là 0,2 A

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của hai thang đo của ampe kế sau. Nếu cần đo dòng điện trong khoảng từ 0,01 A đến 0,025 A thì ta nên dùng thang nào?

Hãy nêu các bước tiến hành khi sử dụng Ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch?

Trong giờ thực hành, hai bạn Hiếu và Nghĩa cùng tranh luận về việc sử dụng ampe kế. Theo em hai bạn có phát biểu đúng hay sai? Hãy nêu ý kiến của mình về các phát biểu đó

Một ampe kế bị lệch kim, khi chưa đo dòng điện mà kim không ở vị trí số không. Vì thế khi đo dòng không được chính xác. Để khắc phục tình trạng trên ta làm thế nào?

Chọn Am pe kế có giới hạn đo phù hợp với các dòng điện cần đo tương ứng trong các trường hợp sau:

Kể tên một số loại ampe kế mà em biết

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Hãy Cho Biết Giới Hạn đo Và độ Chia Nhỏ Nhất Của Ampe Kế Sau❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Hãy Cho Biết Giới Hạn đo Và độ Chia Nhỏ Nhất Của Ampe Kế Sau” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Tương ứng Tiếng Anh Là Gì?
Back to top button