[10/2023] Hãy Cho Biết Cách Khai Báo Nào Sau đây Là đúng?

Rate this post

Khai báo nào sau đây đúng? Khai báo đúng là Var x,y: Integer, cấu trúc khai báo biến có dạng: Var Câu hỏi: Khai báo nào sau đây đúng? A. Var x,y: Integer; B. Var x,y=Integer; C. Var x,y Of Integer; D. Var x,y:= Integer; Đáp án đúng A. Khai báo đúng là Var x,y:…

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Hãy Cho Biết Cách Khai Báo Nào Sau đây Là đúng?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Hãy Cho Biết Cách Khai Báo Nào Sau đây Là đúng?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Mọi điều Bạn Cần Biết Về Thiên Yết
Back to top button