[10/2023] Giáo án Mỹ Thuật Lớp 7 Bài 10

Rate this post

HOẠT ĐỘNG 2:

Hướng dẫn HS cách trang trí.

+ Hướng dẫn HS chọn đồ vật trang trí.

– GV giới thiệu một số đồ vật và gợi ý để HS nêu đồ vật mình đã chọn. Từ đó giáo viên hướng dẫn HS định ra tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của hình trang trí sao cho phù hợp với khổ giấy.

– HS nêu đồ vật mình đã chọn.

– GV vẽ minh họa cách bố cục bài vẽ phù hợp với kích thước giấy vẽ.

– Quan sát GV vẽ minh họa.

+ Hướng dẫn HS chọn họa tiết trang trí.

– GV phân tích trên đồ vật về đặc điểm của họa tiết phù hợp với đặc trưng của đồ vật đó.

– Quan sát GV phân tích bài.

– GV gợi ý để HS nêu họa tiết mình chọn.

– HS nêu họa tiết mình chọn.

+ Hướng dẫn HS lựa chọn bố cục.

– GV giới thiệu 2 dạng bố cục thường gặp: Bố cục đăng đối và bố cục tự do.

+ Bố cục đăng đối.

– GV phân tích trên đồ vật để HS hình dung ra việc sắp xếp các mảng hình, họa tiết đối xứng, xen kẽ, nhắc lại trên các đường trục. Nhắc nhở HS chú ý đến độ to nhỏ của mảng hình và giữa các họa tiết. GV vẽ minh họa.

– Quan sát GV vẽ minh họa.

+ Bố cục tự do.

– GV phân tích trên đồ vật để HS hình dung ra việc sắp xếp các mảng hình, họa tiết to nhỏ khác nhau nhưng vẩn đảm bảo nổi bật trọng tâm, có sự cân đối và hài hòa. Nhắc nhở HS chú ý đến độ to nhỏ của mảng hình và khoảng cách giữa các họa tiết và mảng hình. GV vẽ minh họa.

Read More:   [10/2023] Công Thức Chỉnh ảnh Lightroom Bằng Tiếng Việt đẹp 2022

– Quan sát GV vẽ minh họa.

+ Hướng dẫn HS vẽ màu.

– GV phân tích đặc điểm màu sắc ở một số đồ vật khác nhau để HS biết cách chọn màu sắc cho phù hợp với đặc trưng của đồ vật cần trang trí.

– Quan sát GV hướng dẫn bài.

II. Cách trang trí.

1. Chọn đồ vật trang trí.

2. Chọn họa tiết trang trí.

3. Chọn bố cục.

a. Bố cục đăng đối.

– Họa tiết được sắp xếp xen kẽ, nhắc lại, đối xứng.

b. Bố cục tự do.

– Họa tiết được sắp xếp tự do nhưng vẫn đảm bảo sự cân đối và hài hòa.

4. Vẽ màu.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Giáo án Mỹ Thuật Lớp 7 Bài 10❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Giáo án Mỹ Thuật Lớp 7 Bài 10″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button