[10/2023] Giá Trị Sổ Sách (Book Value) Và Giá Trị Thị Trường (Market Value) Là Gì?

Rate this post

Giá trị sổ sách (Book Value) và giá trị thị trường (Market Value) là gì?

Book-Value-vs-Market-Value

Hình minh họa. Nguồn: wallstreetmojo

Giá trị sổ sách (Book Value) và giá trị thị trường (Market Value)

Định nghĩa

Giá trị ghi sổ hay còn gọi là giá trị sổ sách, trog tiếng Anh gọi là Book Value. Giá trị sổ sách của cổ phiếu thường là giá trị của cổ phiếu được xác định dựa trên cơ sở số liệu sổ sách kế toán của công ty (chủ yếu dựa vào bảng cân đối kế toán).

Giá trị thị trường trong tiếng Anh là Market Value. Đó là giá thị trường hiện tại của cổ phiếu thường, được thể hiện trong giao dịch cuối cùng đã được ghi nhận.

Bản chất

Giá trị ghi sổ (giá trị sổ sách)

Trường hợp công ty chỉ phát hành cổ phiếu thường thì giá trị sổ sách của một cổ phiếu thường được xác định bằng cách lấy vốn chủ sở hữu hoặc tổng giá trị tài sản thuần (phần giá trị chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ) của công ty chia cho tổng số cố phiếu thường đang lưu hành.

Trong trường hợp công ty phát hành cả cổ phiếu ưu đãi thì phải lấy tổng giá trị tài sản thuần trừ đi phần giá trị thuộc cổ phiếu ưu đãi rồi mới chia cho số cổ phiếu thường đang lưu hành.

Phần giá trị thuộc cổ phiếu ưu đãi được tính theo mệnh giá hoặc giá mua lại tùy thuộc vào loại cổ phiếu ưu đãi công ty phát hành và cộng với phần cổ tức công ty còn khất lại chưa trả cho cổ đông ưu đãi trong các kì trước đó nếu có.

Read More:   [10/2023] Cách Làm Lẩu Rắn Hầm Sả Thơm Ngon, Bổ Dưỡng

Xem xét giá trị sổ sách cho phép cổ đông thấy được số giá trị tăng thêm của cổ phiếu thường sau một thời gian công ty hoạt động so với số vốn góp ban đầu.

Giá trị thị trường

Trên thực tế, giá trị thị trường của cổ phiếu không phải do công ty ấn định và cũng không do người nào khác quyết định, mà giá thị trường của cổ phiếu được xác định bởi giá thống nhất mà người bán sẵn sàng bán nó và giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để mua nó.

Nói một cách khác, giá thị trường của cổ phiếu được xác định bởi quan hệ cung và cầu trên thị trường. Giá trị thị trường cổ phiếu của một công ty phụ thuộc vào nhiều nhân tố, do vậy nó thường xuyên biến động.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Giá Trị Sổ Sách (Book Value) Và Giá Trị Thị Trường (Market Value) Là Gì?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Giá Trị Sổ Sách (Book Value) Và Giá Trị Thị Trường (Market Value) Là Gì?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button