[10/2023] Fuel Là Gì, Nghĩa Của Từ Fuel | Từ điển Anh

Rate this post

Nhiên liệu hóa thạch là hydrocarbon, chủ yếu là than, dầu nhiên liệu hoặc khí tự nhiên, được hình thành từ phần còn lại của thực vật và động vật đã chết.Nhiên liệu hóa thạch (tiếng anh gọi là Fossil fuels) là hydrocarbon, chủ yếu là than, dầu nhiên liệu hoặc khí tự nhiên, được…

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Fuel Là Gì, Nghĩa Của Từ Fuel | Từ điển Anh❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Fuel Là Gì, Nghĩa Của Từ Fuel | Từ điển Anh” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Top 13 Antler Là Gì
Back to top button