[10/2023] Độ Lớn điện Tích Nguyên Tố Là E = 1,6.10^-19 C, điện Tích Của

Rate this post

Độ lớn điện tích nguyên tố là , điện tích của hạt nhân

Quảng cáo

+ Hạt nhân có 5 proton nên điện tích hạt nhân B là 5e.

Đáp án A

Chọn câu sai.

Có hai thanh ray song song, cách nhau 1 m, đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có . Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng như hình vẽ. Các đường sức từ có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm khối lượng 0,16 kg, hệ số ma sát giữa thanh nhôm và hai thanh ray là 0,4. Biết thanh nhôm trượt xuống dưới với gia tốc , thanh luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi bằng I chiều từ M đến N. Lấy . Giá trị I gần giá trị nào nhất sau đây?

Có hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu, nhưng độ lớn bằng nhau đặt song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 120 V. Nếu chọn mốc điện thế ở bản âm thì điện thế tại điểm M cách bản âm 0,6 cm là

Hai dây dẫn thẳng, dài song song mang dòng điện ngược chiều là . Xét điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách đều hai dây dẫn. Gọi lần lượt là độ lớn cảm ứng từ tại do các dòng gây ra tại M. Cảm ứng từ tổng hợp lại M có độ lớn là

Read More:   [10/2023] Cách Lấy Lại Mật Khẩu Gmail Khi Không Nhớ Thông Tin Mới Nhất

Một thấu kính phân kì có độ tụ –5 dp. Nếu vật sáng phẳng đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 30 cm thì ảnh cách vật một khoảng là L với số phóng đại ảnh là k. Chọn phương án đúng

Một hạt α có động năng 3,9 MeV đến đập vào hạt nhân đứng yên gây nên phản ứng hạt nhân. Tính tổng động năng của các hạt sau phản ứng. Cho ; .

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Độ Lớn điện Tích Nguyên Tố Là E = 1,6.10^-19 C, điện Tích Của❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Độ Lớn điện Tích Nguyên Tố Là E = 1,6.10^-19 C, điện Tích Của” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button