[10/2023] Cách đổi Từ Km/giờ Thành M/phút

Rate this post

ví dụ

36 km/h = m/phút ?

36km/h = 36000/60 là 36000 là m đổi 36 km = 36 000 m tương tự 1 giờ = 60 phút

vậy 60 ‘ chạy đc 36 000 thì 1 phút : 60 = 600 => 600m/phút

* Đổi từ m/s ra km/h:
Bạn lấy 1 nhân cho 60 rồi chia cho 1000.

Chào bn !

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

ví dụ

36 km/h = m/phút ?

36km/h = 36000/60 là 36000 là m đổi 36 km = 36 000 m tương tự 1 giờ = 60 phút

vậy 60 ‘ chạy đc 36 000 thì 1 phút : 60 = 600 => 600m/phút

* Đổi từ m/s ra km/h:
Bạn lấy 1 nhân cho 60 rồi chia cho 1000.

Chào bn !

Bạn lấy 0, 06 chia cho 60 và nhân cho 1000 . VD 0, 06km/giờ = 1m/phút

số 0, 06 chỉ là cho VD thôi nhé, chứ không phải số nào cũng làm vậy đâu

1.Anh Tuấn đi từ nhà đến công ty với vận tốc 35 km/giờ. Biết quãng đường từ nhà đến công ty dài 15 km. Hỏi sau khi đi 15 phút anh Tuấn còn cách công ty bao nhiêu km?

2.Bác An đi xe đạp từ nhà lúc 6 giờ 15 phút và đến thành phố lúc 8 giờ 15 phút. Hỏi quãng đường từ nhà bác An đến thành phố dài bao nhiêu km? Biết vận tốc đi xe đạp của bác An là 200 m/phút và thời gian nghỉ trên đường là 15 phút?

lúc 5 giờ 30 phút , từ TPHCM , 1 xe hàng chạy về Lonh Thành với vận tốc 45,2 km/giờ . Đến 6 giờ 45 phút thì xe hỏng máy . Hỏi chỗ hỏng máy cách Long Thành bao nhiêu km. Biết quãng đường từ TPHCM đến Long thành dài 60 km…

Read More:   [10/2023] Cô đồng Là Gì? Tìm Hiểu Về Cô đồng Cậu đồng, 36 Giá Hầu đồng

đi được số giờ là:

6 giờ 45 phút – 5 giờ 30 phút = 1,25 giờ

cách số km là:

60 – (1,25 x 45,2) = 3,5 (km)

ĐS…………………………

Lúc 5 giờ 30 phút từ TPHCM một xe hàng chạy về Lonh Thành với vận tốc 45,2 km/ giờ. Đến 6 giờ 45 phút thì xe bị hỏng máy. Hỏi chỗ hỏng máy còn cách Long Thành bao nhieu km? Biết quãng đường từ TPHCM đến Long Thành đai 60 km

thời gian đi từ tphcm đến chỗ hỏng máy là: 6h 45 phút -5h 30 phút =1h 15 phút =1,25h quãng đường người đó đã đi được là :1,25*45.2=56,5km chỗ hỏng cách long thành số km là : 60- 56,5=3,5km Đ/S 3,5km

thời gian đi từ tphcm đến chỗ hỏng máy là: 6h 45 phút -5h 30 phút =1h 15 phút =1,25h quãng đường người đó đã đi được là
:1,25*45.2=56,5km chỗ hỏng cách long thành số km là : 60- 56,5=3,5km
Đ/S 3,5km

:3

lúc 5 giờ 30 phút từ tphcm 1 xe hàng chạy về long thành với vận tốc 45.2 km/giờ đến 6 giờ 45 phút thì xe hỏng máy hỏi chỗ hỏng máy con cách long thành bao nhiêu kilomet biết quãng đường từ tphcm đến long thành dài 60 km

Bài 1 : Người thứ nhất đi với vận tốc 20 km / giờ . Cùng lúc đó , người thứ hai đi cùng chiều với người thứ nhất và cách người thứ nhất 6 km . Hỏi kể từ lúc xuất phát , hai người gặp nhau sau bao lâu , biết vận tốc của người thứ hai là 12 km / giờ ?

Read More:   [10/2023] Trồng Trọt Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Trồng Trọt

Bài 2 : Hai thành phố cách nhau 208,5km . Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 38,6 km / giờ . Cùng lúc đó , một ô tô đi từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 44,8 km / giờ . Hỏi sau bao lâu ô tô và xe máy gặp nhau ?

Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện .

7 giờ 50 phút + 2 giờ 20 phút + 3 giờ 10 phút + 9 ngày + 10 giờ 40 phút

Bài 1:

Hai người sẽ gặp nhau sau :

6:(20-12)=0,75 (h)

Đáp số 0,75 h

Bài 2 :

Ô tô và xe máy sẽ gặp nhau sau :

208,5:(44,8+38,6)=2,5 (h)

Đáp số 2,5 h

Bài 3:

7 giờ 50 phút + 2 giờ 20 phút + 3 giờ 10 phút + 9 ngày + 10 giờ 40 phút

=(7h50p+3h10p)+(2h20p+10h40p)+(9 ngày)

=11h+13h+9 ngày

=24h + 9 ngày

=1 ngày + 9 ngày

=10 ngày

Lúc 5 giờ 30 phút, từ TP.HCM, một xe hàng chạy vềLong Thành với vận tốc 45,2 km/giờ. Đến 6 giờ 45 phút thì xe hỏng máy. Hỏi chỗ hỏng máy còn cách Long Thành bao nhiêu kilômét? bIẾT QUÃNG ĐƯỜNG TỪ TP.HCM ĐẾN LONG THÀNH DÀI 60 KM.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Cách đổi Từ Km/giờ Thành M/phút❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Cách đổi Từ Km/giờ Thành M/phút” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button