[10/2023] Book Value Là Gì? Những điều Cần Biết Về Book Value – Cung Cầu – Just Deploy It!

Rate this post

Book Value là gì?

Giá trị sổ sách (Book Value) còn được gọi là “giá trị sổ sách ròng” bằng với chi phí ghi sổ tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty và các công ty tính giá trị tài sản đó dựa vào khấu hao lũy kế.

Do đó, giá trị sổ sách cũng có thể được coi là giá trị tài sản ròng (NAV) của một công ty, được tính bằng tổng tài sản của công ty trừ đi tài sản vô hình (bằng sáng chế, lợi thế thương mại) và nợ phải trả.

Đối với chi phí đầu tư ban đầu, giá trị sổ sách có thể là giá trị ròng hoặc tổng các chi phí như chi phí kinh doanh, thuế bán hàng, phí dịch vụ.

Đặc điểm của giá trị sổ sách

+ Giá trị sổ sách của một công ty là chênh lệch ròng giữa tổng tài sản của công ty đó với tổng nợ phải trả trong đó giá trị sổ sách phản ánh tổng giá trị tài sản của một công ty mà các cổ đông của công ty đó sẽ nhận được nếu công ty bị thanh lý.

3: Lãi suất trái phiếu là gì? Cách tính lãi suất trái phiếu đơn giản – TOPI

+ Giá trị ghi sổ của tài sản tương đương với giá trị ghi sổ của nó trên bảng cân đối kế toán.

+ Giá trị sổ sách thường thấp hơn giá trị thị trường của công ty hoặc tài sản.

Read More:   [10/2023] Hướng Dẫn Xoạc Ngang Và Dọc Một Cách Tốt Nhất.

+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) đang sử dụng giá trị sổ sách trong phân tích cơ bản.

+ Giá trị sổ sách là giá trị kế toán của tài sản của công ty trừ đi tất cả các khoản phải trả cao hơn so với vốn chủ sở hữu chung (chẳng hạn như nợ phải trả của công ty). Thuật ngữ giá trị ghi sổ sách bắt nguồn từ thực tiễn kế toán ghi giá trị tài sản theo giá thực tế.

Ảnh minh họa.

3: Đồng LUNA sụp đổ và tương lai bất ổn của ngành công nghiệp tiền

Mặc dù giá trị ghi sổ của tài sản có thể giữ nguyên theo thời gian bằng các phép đo kế toán, nhưng giá trị sổ sách của một công ty nói chung có thể tăng lên từ việc tích lũy thu nhập được tạo ra thông qua việc sử dụng tài sản.

Ý nghĩa của giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách có thể không có quan hệ gì với giá thị trường của cổ phiếu.

Nếu giá thị trường của cổ phiếu phổ thông thấp hơn giá trị sổ sách của nó (hệ số giá thị trường trên giá trị sổ sách – hệ số P/B <1) nghĩa là giá của cổ phiếu đó đang thấp hơn giá trị thực nên sẽ có nhiều khả năng tăng giá trong tương lai.

Và ngược lại nếu hệ số P/B > 1 nghĩa là giá cổ phiếu đó đang cao hơn giá trị thực nên sẽ có nhiều khả năng giảm giá trong tương lai.

Read More:   [10/2023] Giao Tiếp Gossip Giữa Các Node Trong Cassandra Cassandra #3

Đôi khi giá trị sổ sách không được chính xác, bạn chỉ biết chính xác thực sự một tài sản đáng giá bao nhiêu khi có tổ chức nào đó mua lại công ty với số tài sản đó.

Hạn chế của giá trị sổ sách

3: 7 đồng coin tiềm năng nhất để đầu tư lâu dài

+ Giá trị sổ sách được báo cáo định kỳ theo quý hoặc theo năm. Do đó, chỉ khi công ty phát hành báo cáo tài chính thì các nhà đầu tư mới biết được giá trị sổ sách trên một cổ phiếu để định giá doanh nghiệp và bao quát được tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.

+ Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu là mục kế toán, có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải báo cáo giá trị sổ sách cao hơn do quy tắc thực hành kế toán khấu hao kể cả trong trường hợp giá trị sổ sách có thể giảm.

+ Các loại máy móc thiết bị công nghệ sẽ có tuổi thọ giảm, nhanh bị lỗi thời. Tuy nhiên, giá trị sổ sách của nó phải cao hơn thực tế.

+ Giá trị sổ sách không xét các trường hợp nếu doanh nghiệp dùng máy móc thiết bị làm tài sản đảm bảo của khoản vay.

(Tổng hợp)

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Book Value Là Gì? Những điều Cần Biết Về Book Value – Cung Cầu – Just Deploy It!❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Book Value Là Gì? Những điều Cần Biết Về Book Value – Cung Cầu – Just Deploy It!” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button