[10/2023] Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì?

Rate this post

Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì?

Bộ luật hình sự là đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

Bộ luật hình sự là gì?

Bộ luật hình sự là đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì?

“Bộ luật hình sự” tiếng Anh là “Criminal Code”

Bộ luật hình sự tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Criminal Code is a complete law that includes a system of criminal legal norms regulating crimes and punishments in general, as well as specific crimes and penalty frames for that particular crime.

The Penal Code has the task of protecting national sovereignty and security, protecting the socialist regime, human rights, and citizen’s rights, protecting equality among people of all ethnicities, protecting to protect the interests of the State and organizations, to protect the legal order and to combat all criminal acts; educate people to be aware of obeying the law, preventing and fighting crime.

Read More:   [10/2023] Cách Cài Và Sử Dụng VPN Trên Windows 11

The Criminal Code is responsible for:
– Protecting basic and important social relations: Protecting the regime; protect the legitimate rights and interests of citizens; protect the socialist legal order.
– Fight against and prevent crime.
– Educating people to have a sense of obeying the law, a sense of fighting crime prevention and combat.

Ví dụng sử dụng Bộ luật hình sự trong tiếng Anh

– The 2015 Penal Code, amended and supplemented in 2017, marks an important step in the process of perfecting the criminal law of the State of Vietnam, contributing to overcoming the limitations and inadequacies of the Code. 1999 (amended and supplemented in 2009).

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là bộ luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà nước Việt Nam, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

– In our country’s legal system, it can be said that the Penal Code is the document that sets out the strictest legal norms for violations that are considered crimes. Therefore, this Code holds roles as well as specific tasks, contributing to positively changing the stability of society and the strictness of the law.

Trong hệ thống pháp luật của nước ta có thể nói rằng Bộ luật hình sự là văn bản đưa ra các quy phạm pháp luật khắt khe nhất dành riêng cho những hành vi vi phạm được coi là tội phạm. Chính vì vậy, Bộ luật này giữ vai trò cũng như những nhiệm vụ đặc trưng, góp phần thay đổi tích cực sự ổn định của xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật.

Read More:   Súng Hoa Cải Là Gì? Có được Chế Tạo, Sử Dụng Súng Hoa Cải?

– The Penal Code regulates crimes and punishments applied to offenders, only the Penal Code has this task (without any other legal documents).

Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt áp dụng đối với người phạm tội, chỉ Bộ luật hình sự mới có nhiệm vụ này (mà không có một văn bản pháp luật nào khác).

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật hình sự

– Offense: Hành vi phạm tội

– Defendant: Bị cáo

– Complainant: Bị đơn

– Dispute: Tranh chấp

– Deposition: Lời khai

– Less serious crime: Tội phạm ít nghiêm trọng

– Serious crime: Tội phạm nghiêm trọng

– Very serious crime: Tội phạm rất nghiêm trọng

– Extremely serious crime: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

– Adversarial process: Quá trình tranh tụng

– Act of god: Trường hợp bất khả kháng

– Indictment: Cáo trạng

– Court of appeals: Tòa phúc thẩm

– Prosecute: Khởi tố

– Court of First Instance: Tòa sơ thẩm

– Arrest: Bắt giữ

– Client: Thân chủ

Trên đây là bài viết liên quan đến Bộ luật hình sự tiếng Anh là gì? trong chuyên mục Tiếng Anh được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Kháng cáo tiếng Anh là gì?

Tại Việt Nam, kháng cáo được hiểu là thủ tục tiến hành sau khi bản án được tuyên tại phiên tòa sơ thẩm chưa có hiệu lực thi hành ngay, trong khoảng thời gian 15 ngày nếu không đồng ý với phán quyết của bản án sơ thẩm thì các bên có quyền nộp đơn kháng cáo để yêu cầu xét xử bản án…

Đưa ra quyết định tiếng Anh là gì?

“Đưa ra quyết định” là hành động chọn lựa một tùy chọn hoặc hành động cụ thể từ nhiều tùy chọn khác nhau. Quá trình này có thể dựa trên sự thu thập thông tin, đánh giá và so sánh các lựa chọn, xác định và đánh giá các rủi ro và tiềm năng lợi ích của mỗi lựa…

Read More:   [10/2023] Greenhouse Gases

Phiên tòa tiếng Anh là gì? Chủ tọa phiên tòa tiếng Anh là gì?

Phiên tòa là một cuộc họp chính thức của tòa án trong đó các vấn đề pháp lý được đưa ra để được giải quyết. Trong phiên tòa, các bên liên quan đưa ra các bằng chứng, lập luận và thuyết phục cho quan điểm của họ trong một vụ kiện hoặc tranh chấp pháp lý nào…

Bằng chứng tiếng Anh là gì?

Bằng chứng là những dữ liệu, thông tin, sự kiện, hoặc sự kiện được tìm thấy hoặc thu thập được để hỗ trợ hoặc bác bỏ một luận điểm, một giả thuyết hoặc một lý…

Bị đơn tiếng Anh là gì?

Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm theo khoản 3 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự hiện…

Xem thêm

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button