[10/2023] Bênh Viên đại Học Y Dược

Rate this post

bênh viên đại học y dược

University Medical Center (UMC HCMC)

Explanation:

Thông thường, chúng ta dịch thương hiệu, tên công ty, tên sản phẩm… từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay ngược lại, cho dù các tên đó có ý nghĩa đi chăng nữa. Phải giữ nguyên các tên ấy.

Ví dụ không nên dịch V-A các thương hiệu tiếng Việt như:

1, Cà phê Trung Nguyên : Central Highland Coffee

2, Nhà Hàng Kim Sơn : Golden Mountain Restaurant

Dịch như trên là phá hỏng tên thương hiệu.

Nhưng trong trường hợp của bạn lại khác. Tôi tìm được cái này:

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

2. Tên giao dịch:

a) Tên tiếng Việt: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

b) Tên tiếng Anh: University Medical Center

c) Tên tiếng Anh viết tắt: UMC HCMC

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web…

————————————————–

Note added at 3 hrs (2013-07-02 14:07:13 GMT)

————————————————–

“Thông thường, chúng ta KHÔNG dịch thương hiệu, tên công ty, tên sản phẩm…”

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Bênh Viên đại Học Y Dược❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Bênh Viên đại Học Y Dược” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Perm
Back to top button