[10/2023] Bài 9. Trang Trí đồ Vật Có Dạng Hình Chữ Nhật

Rate this post

Ngày đăng: 01/11/2017, 22:37

Giáo viên NGUYỄN THIÊN CHỨC 6/27/2013 : Giáo án: môn mó thuật lớp 8 Năm học 2007 – 2008 Viết tắt : “O” : Giáo viên ; “OK”: Kết luận“, ”OG” :Câu hỏi gợi mở .” –“ Học sinh Tuần 32 – Tiết 32 . Ngày soạn : 22/04/ 2008 , Ngày giảng : 24/04/ 2008 ——————————————————————————————————— Bài 32 Bài 32 : : VẼ TRANG TRÍ VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT. I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh : – Cũng cố lại những kiến thức đã học để trang trí một đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật. – Hiểu được vẻ đẹp và ý nghóa của trang trí ứng dụng. – Trang trí được một đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật . 2. Về kó năng : Rèn cho học sinh : – Kó năng quan sát và sáng tạo trong các lónh vực hoạt động. 3. Về thái độ : Hình thành ở học sinh thái độ : Ý thức tự giác, luôn luôn hướng tới tìm tòi cái mới trong học tập , lao động. II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN : – SGK, SGV mó thuật 8 , ĐDDH MT 8. – Vở vẽ ,vở ghi, một số đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật có trang trí. – Một số bài vẽ của học sinh năm trước. III- LÊN LỚP : 1. Kiểm tra bài cũ : O :Kiểm tra bài vẽ 3 hs . O : Yêu cầu hs quan sát và góp ý bài vẽ . O : Góp ý và ghi điểm . 2. Bài mới Hoạt động Hoạt động của giáo viên HĐ học sinh $ Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1 GIỚI THIỆU BÀI O : Bài 32 Bài 32 : : VẼ TRANG TRÍ VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT . Hoạt động 2 TÌM HIỂU VỀ CHIẾC KHĂN ĐẶT LỌ HOA O : Em hãy nêu một vài đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật ? O : Yêu cầu học sinh quan sát các đồ vật và gợi ý, O : Theo em muốn các đồ vật này đẹp và bắt mắt người ta làm gì ? O : Em hãy nêu các hoạ tiết trang trí thường được sử dụng I . Quan sát, nhận xét : – Gạch hoa, khăn, mặt hộp bánh hoặc kẹo,… – Người ta Trường THCS Lạc Vân GV: Đặng Thị Tuyết Chào mừng quý thầy cô dự tiết học MĨ THUẬT lớp 7A Câu hỏi: Em cho biết nhãn đẹp hơn? Vì sao? Trường:………………………………… Lớp:………………….…………… …… Tên:……………………………………… Tập:……………………………………… Năm học:……………………………… TRÒ CHƠI AI NHANH HƠN! Lớp chia thành nhóm, nhóm cử thành viên Từng thành viên nhóm lên bảng ghi tên đồ vật có dạng hình chữ nhật Trong thời gian phút nhóm ghi nhiều chiến thắng START Nêu tên số đồ vật có dạng hình chữ nhật sau? Khay đựng ấm chén Tấm thảm Bìa lịch Cái gối Bìa sách Một số đồ vật có dạng hình chữ nhật khác: Hộp bút Túi sách Cánh cửa Thiệp mời sinh nhật II CÁCH TRANG TRÍ ? Hãy xếp thứ tự bước trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật A C ( D- A – C- B ) B D II/ Cách trang trí: B1: Chọn đồ vật có dạng hình chữ nhật B2: Tìm bố cục B3: Chọn vẽ họa tiết B4: Vẽ màu ? Em nêu cách xếp (Bố cục) trang trí Lặp lại Xen kẽ Nguyên tắc trang trí Đối xứng Mảng hình khơng Trang trí tự Trong trên, thể theo nguyên tắc trang trí bản? Bài thể theo nguyên tắc tự do? Nguyên tắc trang trí Nguyên tắc trang trí tự Em có nhận xét kích thước vị trí họa tiết họa tiết phụ ? Họa tiết chính: lớn, đặt trọng tâm Họa tiết phụ: nhỏ hơn, đặt xung quanh MỘT SỐ HỌA TIẾT TRANG TRÍ H1 H2 H3 Em có nhận xét màu sắc đồ vật trên? Màu sắc tùy thuộc vào đặc trưng đồ vật Một số vẽ HS năm trước Một số vẽ HS năm trước III THỰC HÀNH Bài tập: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em thích Khn khổ: A4 Màu sắc: Tự chọn IV NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Nhận xét bạn theo tiêu chí sau: – Bố cục (Cách xếp mảng hình, họa tiết – Họa tiết chính, họa tiết phụ – Màu sắc Xin cám ơn quý thầy cô em tham dự tiết học TiÕt 32: VÏ trang trÝ Bµi 32: Trang trÝ ®å vËt d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt I . Quan sát, nhận xét : – Em hãy nêu một vài đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật ? – Gạch hoa, khăn, mặt hộp bánh hoặc kẹo,. I . Quan sát, nhận xét : – Theo em muốn các đồ vật này đẹp và bắt mắt người ta làm gì ? – Người ta trang trí lên đồ vật. Em hãy nêu các hoạ tiết trang trí thường được sử dụng trang trí ? – Hoa, lá, con vật, hình hình học, . II . Híng dÉn trang trí : – Em hãy nêu cách bước trang trí một đồ vật ? + B1: Chọn đồ vật trang trí, chọn hình dáng cụ thể : hình vuông , hình chữ nhật. + B2: KÎ trục và chia mảng (Mảng chính, mảng phụ ). + B3: Chọn hoạ tiết ( Hoa , lá, con vật, .). và vẽ vào các mảng . + B4: Vẽ màu hoạ tiết và màu nền . – B1: Chọn đồ vật trang trí, chọn hình dáng cụ thể : hình vuông , hình chữ nhật. – B2: KÎ trục và chia mảng (Mảng chính, mảng phụ ). – B3: Chọn hoạ tiết ( Hoa , lá, con vật, .). và vẽ vào các mảng . – B4: Vẽ màu hoạ tiết và màu nền . Bµi tham kh¶o III/ Thùc hµnh: – Häc sinh trang trÝ mét ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×ng ch÷ nhËt mµ häc sinh thÝch • Củng cố- dặn dò – Em hãy nêu các bước vẽ một bài trang trí cơ bản ? – Tiếp tục hoàn thành bài vẽ. Xem và ôn lại các bài đã học chuẩn bị kiểm tra học kì II. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO TỚI DỰ GIỜ HỘI GIẢNG MÔN MỸ THUẬT. TỚI DỰ GIỜ HỘI GIẢNG MÔN MỸ THUẬT. KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ CÁC THẦY, CÔ GIÁO VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ CÁC THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH CÁC EM HỌC SINH BÀI 9: TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT BÀI 9: TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I-Quan sát nhận xét. I-Quan sát nhận xét. Tại sao lại nói trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật Vì nó thuộc thể loại trang trí ứng dụng vào vật dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày Các bài trang trí trên theo em bố cục hình thể hoa văn như thế nào? + Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, hoạ tiết + Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, hoạ tiết phụ đặt ở xung quanh. phụ đặt ở xung quanh. + Nó được áp dụng các cách sắp xếp trang + Nó được áp dụng các cách sắp xếp trang trí như: Lặp lại, xen kẽ, cân đối, mảng trí như: Lặp lại, xen kẽ, cân đối, mảng hình không đều. hình không đều. Các hình thức trang trí thường có nội dung gì? Hoa lá, chim, thú, chữ, phong cảnh Em có nhận xét gì về màu sắc? -Màu sắc theo gam nóng, lạnh – Màu nhóm chính nổi hơn màu nhóm phụ II. Cách trang trí Em hãy nêu các bước tiến hành một bài vẽ Có 4 bước: – Chọn đồ vật trang trí. – Chọn bố cục, hoạ tiết, hoa văn. – Vẽ cụ thể chi tiết hoa văn. – Vẽ màu. III – BÀI TẬP. Em hãy trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I. Quan saùt, nhaän xeùt Tiết 9: Vẽ trang trí: Hộp quẹt Hộp trà Hộp bánh TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 9: Vẽ trang trí: Cái khay Giấy khen Hộp bánh Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình chữ nhật mà mình biết? Trong cuộc sống có rất nhiều đồ vật dạng hình chữ nhật. Cách trang trí trên mỗi đồ vật rất đa dạng và phong phú. Các đồ vật trên có dạng hình gì? Các đồ vật trên thuộc loại bài trang trí cơ bản hay ứng dụng? Trong các bài trên, bài nào được thể hiện theo nguyên tắc trang trí cơ bản? Bài nào được trang trí theo nguyên tắc tự do? Em có nhận xét gì về họa tiết chính, phụ? Cách sắp xếp và màu sắc? TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I. Quan sát, nhận xét Tiết 9: Vẽ trang trí: – Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, họa – Hoạ tiết chính đặt ở trọng tâm, họa tiết phụ đặt ở xung quanh. tiết phụ đặt ở xung quanh. – Các họa tiết được sắp xếp theo cách – Các họa tiết được sắp xếp theo cách sắp xếp: Nhắc lại, xen kẽ, đối xứng, sắp xếp: Nhắc lại, xen kẽ, đối xứng, mảng hình khơng đều. mảng hình khơng đều. – Các hình trang trí có nội dung: hoa – Các hình trang trí có nội dung: hoa lá, mng thú, phong cảnh,… lá, mng thú, phong cảnh,… Các hình trang trí thường có nội dung gì? TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT II. Cách trang trí Tiết 9: Vẽ trang trí: Chọn đồ vật trang trí. Em hãy nêu các bước tiến hành trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật? Chọn họa tiết. Chọn cách sắp xếp. Vẽ họa tiết. Vẽ màu. Các bước tiến hành trang trí Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước Một số bài vẽ của HS năm trước […]…Tiết 9: Vẽ trang trí: TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CĨ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT III Bài tập Hãy Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu cách trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 2. Kỹ năng : HS tran trí được một đồ vật có dạng hình ch ữ nhật 3. Thái độ: HS yêu thích việc trang trí đồ vật B.CHUẨN BỊ: 1.GV: – Đề bài – Một số bài mẫu về trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật 2 HS : Giấy, chì màu tẩy, Phác thảo nét C.TIẾN HÀNH I.ổn định tổ chức (1′): Kiểm tra sĩ số II. Nội dung kiểm tra -Ra đề: Vẽ một bài trang trí dồ vật có dạng hình chữ nhật Kích thước : 18 x25 cm Màu : Tuỳ chọn III. Thu bài và dặn dò (2′) – chuẩn bị bài 10 – Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em -Sưu tầm tranh về thiên nhiên cuộc sống. Đáp án – Biểu điểm Nội dung rõ ràng : 3điểm Bố cục chuẩn : 3điểm Hình vẽ chắc khoẻ : 2 điểm Màu sắc tươi sáng : 2điểm … vật có dạng hình chữ nhật khác: Hộp bút Túi sách Cánh cửa Thiệp mời sinh nhật II CÁCH TRANG TRÍ ? Hãy xếp thứ tự bước trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật A C ( D- A – C- B ) B D II/ Cách trang. .. tên đồ vật có dạng hình chữ nhật Trong thời gian phút nhóm ghi nhiều chiến thắng START Nêu tên số đồ vật có dạng hình chữ nhật sau? Khay đựng ấm chén Tấm thảm Bìa lịch Cái gối Bìa sách Một số đồ. .. TIẾT TRANG TRÍ H1 H2 H3 Em có nhận xét màu sắc đồ vật trên? Màu sắc tùy thuộc vào đặc trưng đồ vật Một số vẽ HS năm trước Một số vẽ HS năm trước III THỰC HÀNH Bài tập: Trang trí đồ vật có dạng hình

Read More:   [10/2023] Cách Dán Giấy Dán Tường Lên Vách Thạch Cao Và Chuẩn Bị Bề Mặt + Video đúng Cách

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật,

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Bài 9. Trang Trí đồ Vật Có Dạng Hình Chữ Nhật❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Bài 9. Trang Trí đồ Vật Có Dạng Hình Chữ Nhật” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button