[10/2023] 100 Từ đồng Nghĩa Của Từ Unique Trong Tiếng Anh

Rate this post

Từ điển Anh – Việt Unusual Mục lục /ʌn´ju:ʒuəl/ Thông dụng Tính từ Hiếm, không thông thường, lạ, khác thường Đáng chú ý, đặc sắc; đặc biệt (ngôn ngữ học) ít dùng Hiếm hoi, đột xuất Chuyên ngành Xây dựng phi thường Các từ liên quan Từ đồng nghĩa adjective abnormal , amazing , astonishing…

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] 100 Từ đồng Nghĩa Của Từ Unique Trong Tiếng Anh❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] 100 Từ đồng Nghĩa Của Từ Unique Trong Tiếng Anh” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] "insert" Là Gì? Nghĩa Của Từ Insert Trong Tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt
Back to top button