[09/2023] LOOKING FORWARD TO HELPING Tiếng Việt Là Gì

Rate this post

LOOKING FORWARD TO HELPING Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

mong muốn giúpicon synonyms arrowlook forward to helpingdesire to helpaim to help

mong muốn giúp đỡicon synonyms arrowa desire to helpwant to helplook forward to helping

Ví dụ về sử dụng Looking forward to helping trong một câu và bản dịch của họ

The Abyss has a brilliant vision, and I am looking forward to helping them in realizing their goals of reinventing digital content creation

and distribution.

The Abyss có một tầm nhìn tuyệt vời và tôi mong muốn giúp họ thực hiện các mục tiêu của họ là phát minh lại việc tạo và phân phối các

nội dung số.

Mọi người cũng dịch

With this in mind, we are working on Saudi Arabia, Qatar and Kuwait. So,

our company looking forward to helping you get work in the UAE and build Career in the GCC.

Với suy nghĩ này, chúng tôi đang làm việc về Ả Rập Saudi, Qatar

và Kuwait Vì vậy, công ty chúng tôi mong muốn giúp bạn có được công việc ở UAE.

For Soccer Aid’s 10th anniversary, it is a great honour that Robbie Williams has asked meto manage the Rest of the World XI and

I’m looking forward to helping them defend their title.”.

Kỉ niệm lần thứ 10 của Soccer Aid, thật là một vinh dự lớn khi Robbie Williams mời tôi dẫn dắt đội tuyển Thế giới và

tôi đang chờ đợi để giúp họ bảo vệ danh hiệu.

Chúng tôi mong muốn giúp bạn đạt được mục tiêu

phẫu thuật thẩm mỹ của bạn.

We look forward to helping students who, like yourself, are considering continuing your education in the United States.

We are proudto welcome the group and look forward to helping the brokerage grow into one of Europe’s finest agencies.”.

Read More:   [10/2023] Hướng Dẫn Liên Kết MoMo Với Lazada Thanh Toán Thành Công

Chúng tôi tự hào chào đón nhóm và mong muốn giúp môi giới phát triển thành một trong những cơ quan tốt nhất của châu Âu.

We look forward to helping MoviePass continueto broaden its reach

and modernize the movie theater industry.”.

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ MoviePass tiếp tục mở rộng tầm nhìn

và hiện đại hóa ngành công nghiệp rạp chiếu phim”,

We look forward to helping Delaware corporations enjoy the benefits of this innovative

new amalgamation of law and technology.”.

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ các công ty của Delaware được hưởng

những lợi ích từ sự hợp nhất mang tính chất đổi mới này giữa luật và công nghệ”.

Cảm ơn thời

gian của bạn ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn giúp doanh nghiệp của bạn phát triển

thịnh vượng thông qua Internet.

He further adds that“We look forward to helping Delaware corporations enjoy the benefits of this innovative

new amalgamation of law and technology.”.

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ các công ty của Delaware được hưởng những lợi ích từ sự hợp nhất mang tính

chất đổi mới này giữa luật và công nghệ”.

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ nhiều sinh viên hơn nữa nhận ra khả năng của họ trong những năm sắp tới.

The nuclear industry looks forward to helping achieve this important commitmentto a cleaner continent and a cleaner world,

Ngành công nghiệp hạt nhân mong muốn giúp đạt được cam kết quan trọng này cho một châu lục sạch hơn và một thế giới sạch hơn”.

We look forward to helping students, who are considering continuing their education in the United States.

With the support of the Immortals staff and organization, we look forward to helping Dardoch reach new heights.”.

Read More:   [10/2023] Download Video Từ Trang Web Bất Kỳ Với Top 5 Phần Mềm Tải Video

Với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên và

tổ chức Immortals, chúng tôi mong muốn giúp đỡ cho Dardoch đạt tới những tầm cao mới.”.

We are honouredto welcome you to our Academy and look forward to helping you to create a wonderful future.

Chúng tôi hân hạnh chào đón các bạn đến với Học viện của chúng tôi và mong muốn giúp bạn tạo ra một tương

lai tuyệt vời.

Chúng tôi rất mong được giúp bạn ngồi sau tay lái của chiếc xe hơi

hoặc xe tải mới của bạn.

Chúng tôi mong chờ được giúp đỡ bạn cải thiện sức sống

cho làn da của mình!

At UnitedHealthcare Community Plan, we look forward to helping you get the health insurance you may need.

Tại UnitedHealthcare Community Plan, chúng tôi rất mong muốn giúp quý vị nhận được bảo

hiểm y tế quý vị cần.

We look forward to helping the Carat+ team build on the success of last year’s show

and making this a must-attend annual event for the diamond industry and its representatives.”.

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ sự kiện Carat+ xây dựng thành công của chương trình năm ngoái và làm cho đây là

một sự kiện hàng năm phải tham dự cho ngành công nghiệp kim cương và các đại diện của chương trình.”.

We look forward to helping our partners across the region drive greater value

for their customers with a solution that is easyto deploy and manage.”.

Chúng tôi mong muốn giúp các đối tác trong khu vực tăng

giá trị cao hơn cho khách hàng của họ với một giải pháp dễ triển khai và quản lý”.

She looks forward to helping others access diagnostic information

and best practices for treatment that will ultimately provide hope and healing for this devastating- but manageable- disease.

Read More:   [09/2023] Cách đăng Ký Email, Lập Email Bằng điện Thoại

Cô mong muốn giúp đỡ người khác truy cập thông

tin chẩn đoán và thực hành tốt nhất để điều trị mà cuối cùng sẽ cung cấp hy vọng và chữa bệnh cho điều này tàn phá- nhưng quản lý- bệnh tật.

We’re proudto be partnering with such a legendary American brand and look forward to helping Ford trucks become synonymous with the country’s

most popular sports league.”.

Chúng tôi tự hào được hợp tác với một thương hiệu Mỹ huyền thoại như vậy và mong muốn giúp xe Ford trở thành đồng

hành với giải đấu thể thao phổ biến nhất của đất nước“.

Kết quả: 30, Thời gian: 0.0816

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

looking forward to russia looking forward to see some looking forward to send looking forward to some looking forward to summer looking forward to sunday looking forward to that time looking forward to the book looking forward to the challenges looking forward to the end looking forward to helping looking forward to the new season looking forward to the next part looking forward to the single life , finds looking forward to the weekend looking forward to them looking forward to this adventure looking forward to this book looking forward to this day looking forward to this event looking forward to this experience

Truy vấn từ điển hàng đầu

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[09/2023] LOOKING FORWARD TO HELPING Tiếng Việt Là Gì❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[09/2023] LOOKING FORWARD TO HELPING Tiếng Việt Là Gì” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button