[09/2023] Bãi Nại Trong Tiếng Anh, Dịch, Câu Ví Dụ

Rate this post

Phép dịch “bãi nại” thành Tiếng Anh

desist from, withdraw là các bản dịch hàng đầu của “bãi nại” thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Gã đó phải quyết định bãi nại. ↔ The guy would have to decide not to press charges.

bãi nại

+ Thêm bản dịch Thêm bãi nại

“bãi nại” trong từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

desist from
withdraw

Verb verb

Bản dịch tự động của ” bãi nại ” sang Tiếng Anh

Glosbe Translate
Google Translate

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch “bãi nại” thành Tiếng Anh trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch

Gã đó phải quyết định bãi nại.

The guy would have to decide not to press charges.

Cho nên anh sẽ bãi nại.

So you’re not going to press charges.

Yêu cầu bãi nại có hiệu lực, các hội thẩm viên sẽ được thông báo về quyết định này và vụ án bị huỷ bỏ.

The order of dismissal will be entered, the jurors will be advised of the dismissal, and the case is terminated.

Mặc dù cảnh sát đề nghị truy tố Hernandez với tội đánh người, vụ việc được giải quyết ngoài tòa án với một thỏa thuận bãi nại.

The police department recommended charging Hernandez with felony battery, but the incident was settled out of court with a deferred prosecution agreement.

Khiếu nại từ cán bộ lâm nghiệp và nông dân vào năm 1979 đã dẫn đến việc bãi bỏ luật cũ năm 1955.

Complaints from foresters and farmers led in 1979 to the 1955 law’s repeal.

Read More:   [10/2023] Vẽ Luffy Ngầu Nhất ❤️ 1001 Tranh Vẽ One Piece Chibi, Haki

Trong một nỗ lực đáng kinh ngạc về sự nhẫn nại và hợp tác, từng nhóm gồm hàng trăm người đàn ông đã cùng nhau tiến sâu vào đất liền, băng qua những vùng hẻo lánh để đến các bãi vàng.

In an amazing feat of endurance and cooperation, hundreds of men at a time made their way inland through sparsely inhabited country toward the goldfields.

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[09/2023] Bãi Nại Trong Tiếng Anh, Dịch, Câu Ví Dụ❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[09/2023] Bãi Nại Trong Tiếng Anh, Dịch, Câu Ví Dụ” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button